Primaria Targu Ocna – Anunt

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.102 din 31.10.2019 a fost aprobată procedura de anulare a majorarilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, datorate bugetului local al orasului Targu Ocna de catre debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică in conformitate cu prevederile art. 23 si art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Cererea de acordare a facilitatii fiscale se poate depune la registratura Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Oraşului Târgu Ocna, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau transmisa prin email la adresa primaria@orasul-targuocna.ro pâna la data 15 decembrie 2019.

Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Ocna va emite decizia de anulare a majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) să fie depusă cererea de anulare până la data de 15 decembrie 2019;

b) la data depunerii cererii să fie achitate toate celelalte obligaţii fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării;

c) să fie depuse la zi toate declaraţiile fiscale.

Pentru relatii suplimentare va puteţi adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primariei sau la telefon nr.0234344114/ 0738652024, intre orele 08:30 – 16:30.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on