27.05 – Sedinta CL

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 27.05.2021
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
anul 2020;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Târgu Ocna pe trimestrul I al anului 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna


4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna” , respectiv a “Certificatului de fiu/fiică a oraşului Târgu Ocna”;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000lei pentru susţinerea organizarii Festivalului naţional „Cânt şi joc de la moşii noştri” – ediţia a VII-a ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC Delgaz Grid SA a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului TârguOcna, judeţul Bacau;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului “WATMAN – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II” a unor terenuri aparţinand domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău pentru construirea obiectivului de investiţie ”Sistem de avertizare – alarmare a populatiei în aval de baraje”
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu amplasat în cadrul Centrului Balnear Parc Magura, oraş Târgu Ocna, judetul Bacau
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 5. Proiectul de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare a unor suprafeţe de teren din oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 6. Proiectul de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de vânzare a unor suprafeţe de teren , proprietatea privată a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru un membru in Consiliul de Administraţie al SC Compania de Utilităţi Publice Tirgu Ocna SA, in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al oraşului Târgu Ocna în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care oraşul Târgu Ocna este acționar și în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Târgu Ocna- forma revizuită, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 25.02.2021;
  Iniţiator – consilier local Barna Cristian
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul burselor aferente anul şcolar 2020-2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Targu Ocna.
  Iniţiator –Consilieri locali USR reprezentant Barna Cristian
 11. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on