Sedinta Locala a CL 25.03.2021

1.Depunerea jurâmântului de către domnul GROZAVU Ioan – supleant pe lista Partidului
Social Democrat la alegerile locale desfăşurate în data de 27.09.2020, validat în funcţia de consilier
local al oraşului Târgu Ocna prin Ĩncheierea Judecătoriei Oneşti nr. 525/12.03.2021;


2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 79 din
  12.11.2020 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
  Târgu Ocna;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică a unui spaţiu situat
  în imobilul Piata Agroalimentară , situat în oraşul Târgu Ocna, str. George Enescu, nr. 4, judeţul
  Bacău;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică a unui spaţiu situat
  în imobilul în care funcţionează Liceul tehnologic , oraş Târgu Ocna, str. N. Arbănaş, nr. 1-3, jud.
  Bacău;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii , prin licitație publică, a unui spatiu din
  imobilul constructie ( fosta centrala termica) situat în orasul Târgu Ocna, zona blocurilor A, jud.
  Bacău;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului local Târgu Ocna nr.
  104/27.10.2017 si nr. 115/28.11.2019 cu privire la indicatorii tehnico-economici aferenti
  obiectivului de investiţie „Construire si dotare centru multifunctional tip Cresa, oras Târgu Ocna,
  jud. Bacau”, finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea tarifului pentru activitatile
  specifice de salubrizare, respectiv colectare, transport , sortare si ambalare deseuri reciclabile de pe
  raza administrativa a orasului Targu Ocna;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete
  de gestionare a deseurilor de ambalaje din deseuri municipale (colectate si transportate separate,
  stocate temporar, sortate și incredintate in vederea valorificarii, la nivelul orasului Târgu Ocna.
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 8. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on