Primaria Tirgu Ocna – INFORMARE cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”

INFORMARE
cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”
                                                
     Referitor la: Obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vă comunicăm următoarele:
•  În data de 13.10.2014 a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 6467 între Oraşul Tîrgu Ocna şi  S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău, având ca obiect executarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”. Valoarea totală a contractului a fost de 92.382,48 lei, sumă decontată prin programul PNDL.
•  În data de 09.09.2015 a fost semnat contractul de finanţare  nr.11709/25.08.2015 ( Ministerul Dezvoltării) – nr.6838/09.09.2015 Oraş Tg.Ocna, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna, jud.Bacău” :
             str.Salinei – 868 ml;
            str.Paraul Vilcica – 201 ml;
            str.Poet Ion Grămadă – 209 ml (parţial);
            str. Coasta Măgurii – 240 ml;
            str. Gura Slănic – 520 ml (parţial);
            str. Ştefan Constantinescu – 357 ml;
            str. Avram Iancu – 447 ml;
            str. Vasile Alecsandri – 208 ml (parţial).
 
      Pe data de 09.11.2015 a fost semnat Actul Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.11709/25.08.2015.  Potrivit art. III. Punctul IV. Obiectul contractului – Valoarea totală a investiţiei este  4.549.204,00 lei (inclusiv TVA), din care:
                          – 4.098.144 lei – valoarea cheltuielilor finanţate prin PNDL,
                          –    451.060 lei – cofinanţarea de la bugetul local
        •  În data de 23.11.2015 a fost publicată documentaţia de atribuire nr.218382 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.458.074 lei  fără TVA , validata de ANRMAP pe data de 25.11.2015. Tot pe 25.11.2015 a fost transmisă pe SEAP Invitaţia de participare nr. 382609 iar pe data de 26.11.2015 a fost validată de ANRMAP. Data licitaţiei a fost stabilită pe 11.12.2015.  Procedura a fost anulată în data de 09.12.2015, deoarece, în conformitate cu prevederile art.209 alin.1 litera c) din OUG 34/2006 -proiectantul nu a raspuns in termen la solicitarile de clarificari depuse in cadrul procedurii. Prin raspunsurile solicitate se modifica continutul documentatiei de atribuire.

        •  În data de 29.09.2016 a fost publicată documentaţia de atribuire nr. 248011 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.147.933 lei  fără TVA (valoarea investiţiei de bază 3.101.412 lei + organizarea de şantier – 46.521 lei) validata de ANRMAP pe data de 30.09.2016. În aceeaşi dată a fost transmisă în SEAP Invitaţia de participare nr. 392962, validată în data de 30.09.2016. Procedura simplificată a fost anulată în data de 29.11.2016, deoarece nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de operatori economici fiind mai mic decât cel minim prevăzut. Operatorii economici interesati au fost în imposibilitatea de a depune ofertele on-line în SEAP, conform Fişei de date – Secţiunea IV.1.1,a), Secţiunea IV.4.3, în termenul prevăzut, iar autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2, alin.2 din Legea nr. 98/2016.;

       •  Având în vedere că nu am primit din partea proiectantului – S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău documentaţia actualizată în vederea iniţierii unei noi licitaţii, acesta tergiversând în mod repetat situaţia, deşi am transmis numeroase notificări în acest sens, respectiv adresele : nr.511/17,01,2017; nr.712/20.01.2017; nr.4064/24.02.2017; 8822/10.05.2017, am reluat Procedura Simplificată.

      •   În data de 05.09.2017 a fost acceptată  documentaţia de atribuire nr. 291617 / 05.09.2017, de către ANRMAP.

      •    În data de 06.09.2017 a fost transmis Anunţul simplificat nr.412903 / 06.09.2017, având ca data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2017, ora 15:00.

       •    Operatorii economici au postat în SEAP oferte astfel:

              1)Asocierea S.C. CONEXTRUST S.A. loc. Blăgeşti, jud. Bacău – S.C. RUSTRANS S.R.L. loc. Blăgeşti, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. CONEXTRUST S.A.)

               2)Asocierea S.C. GIRONAP PROD S.A., loc. Oneşti, jud. Bacău – S.C. ALCONEP S.R.L., loc. Tg. Ocna, jud. Bacău (Lider Asociere – S.C. GIRONAP PROD S.A.)

              3)S.C. INSTAL DESIGN S.R.L. Bacău.

S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire şi au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări – postate în SEAP.
      În cadrul evaluării sunt 3 etape:
        – Evaluarea DUAE,
        – Evaluarea Tehnică,
        – Evaluarea Financiară.
Ca urmare a evaluarii DUAE, unul dintre ofertanţi a fost declarat respins. A fost depusă la CNSC Contestaţia nr. 46094/31.10.2017. În data de 04.12.2017 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a emis Decizia nr.3204/C1/3935, care prevede că: “admite contestaţia depusă de reclamant şi obligă autoritatea contractantă (Oraşul Tg. Ocna) la reevaluarea ofertelor potrivit celor reţinute în motivare, a prevederilor legale şi a documentaţiei de atribuire”. Autoritatea contractantă a aplicat recomandările primite în cadrul deciziei anterior menţionate, prin reevaluarea ofertei depuse de candidatul respins, declarându-l şi pe acesta admis.
În prezent, se derulează a doua etapă din procesul evaluarii ofertelor  –  respectiv Evaluarea tehnică.
Având în vedere importanţa acestui proiect pentru Oraşul Staţiune Tîrgu Ocna, depunem tot efortul necesar pentru realizarea acestui obiectiv. Estimăm ca termen de semnare a contractului de lucrări, respectiv de  demarare a lucrărilor luna martie 2018.
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on