Aniversare a 20 de ani de la înființarea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna

În 1915, Primăria oraşului Tîrgu Ocna cedează Ministerului de Război o suprafaţă de 10 hectare pe care, în anul următor, se începe construirea baracamentelor necesare trupelor din cazarma Tiseşti. Aici au fost încartiruite trupe operative, iar după încheierea primului Război Mondial, începând din decembrie 1918 şi până în 1921, cât a durat această staţionare, acestea au desfăşurat exerciţii de instruire şi trageri, precum şi alte activităţi de întreţinere.
În aprilie 1924, în cazarma Tiseşti se mai aflau 3 baterii, iar Statul Major al Garnizoanei a luat măsuri pentru asigurarea cu efective militare a subunităţilor, înfiinţându-se chiar şi o şcoală unde toţi ofiţerii celor trei baterii aveau ca sarcină predarea regulamentelor militare. Ulterior, trupele au fost dislocate iar unitatea a rămas ca „parte sedentară.
În 1927, locaţia şi baracamentele aflate aici au fost transferate Ministerului de Interne şi destinate trupelor de jandarmi, devenind chiar centru de instrucţie pentru jandarmi si mai apoi centru de instrucţie pentru trupele de securitate.
În 1956 pe acest loc a luat fiinţă Colonia de Minori cu un efectiv de 298 de minori, care a funcţionat, cu această destinaţie dar sub diferite denumiri, până în 1997.
Denumirile pe care instituția le-a purtat în perioada anilor 1956 – 1997 au fost: Centrul de Reeducare pentru Minori Infractori, Colonie de Minori, Institutul Special de Minori, Şcoala Specială de Muncă şi Reeducare pentru Minori ) .
La 15 septembrie 1997, în baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1003, intră în vigoare statutul de organizare al Şcolii Naţionale de Administraţie Penitenciară Tîrgu Ocna, instituţie a cărei titulatură a fost schimbată de-a lungul timpului în mai multe rânduri.


Din 1997 şcoala a început să-şi scrie propria istorie şi fără a uita valorile pe care le-a moştenit, să se transforme treptat într-o instituţie de învăţământ profesional, emblematică pentru ceea ce înseamnă performanţa autentică şi care, alături de multe alte instituţii din spaţiul românesc, asigură promovarea principiilor fundamentale ce guvernează sistemul valorilor universale, în care educaţia îşi are locul bine definit. S-a considerat atunci, şi acest lucru a fost dovedit ulterior, că la Tîrgu Ocna existau atât baza materială cât şi capacitatea de cazare care permitea şcolarizarea în bune condiţii a unui număr mare de elevi, aici putându-se organiza cursul cu durata de 1 an, la nivel postliceal, cursuri periodice structurate pentru diferite sectoare, reciclări, examene de grad şi capacitate. Exista de asemenea posibilitatea realizării activităţilor practice în cadrul secţiei de deţinere în regim deschis, care funcţiona în localitate.
Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară a funcţionat sub acest nume până în 1998, când, pentru prima dată în istoria modernă a şcolii de pregătire a personalului de penitenciare, procesul de învăţământ era coordonat de două ministere: Ministerul Justiţiei şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi s-a numit Şcoala Postliceală de Administraţie Penitenciară, un proiect care a durat doar trei ani şi la care s-a renunţat, din păcate, foarte uşor.
Pe lângă pregătirea de specialitate care se desfăşura pe modele moştenite, se căutau din ce în ce mai mult modele şi metode de pregătire moderne şi se făceau eforturi de profesionalizare a corpului didactic de această dată. Instituţia avea relaţii de colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi cu Centrul de asistenţă psihopedagogică din judeţ. În anul 2001, Şcoala trece iarăşi printr-o schimbare a numelui, în Şcoala Militară de
Administraţie Penitenciară, denumire pe care o va avea până în anul 2004, când sistemul penitenciar se demilitarizează. În tot acest timp, la şcoală se desfăşurau cursuri de pregătire de lungă durată, precum şi cursuri de perfecţionare sau de obţinere a gradelor militare. Concomitent se reînfiinţează Centrul de Reeducare Minori care îşi va desfăşura activitatea în spaţii comune cu ale şcolii. Acest fapt permite şi lansarea programului „Educaţie prin influenţă”, care presupunea coexistenţa elevilor şi a minorilor în aceleaşi spaţii. Cursurile se desfăşurau în aceeaşi clădire, în săli de clasă vecine, dormitoarele se aflau în aceeaşi clădire, masa se servea în aceeaşi sală de mese atât pentru elevi cât şi pentru minori. Proiectul, deşi părea foarte revoluţionar s-a dovedit a nu putea fi continuat, iar cele două instituţii s-au separat în cele din urmă. Între timp, odată cu demilitarizarea sistemului penitenciar, şcoala îşi schimbă din nou numele, în Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, denumire pe care o va avea până în 2007, când ia titulatura pe care o are şi astăzi, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna.
Începând cu anul 2009, Școala de la Tîrgu Ocna s-a aflat într-un susţinut proces de înnoire, un proces prin care se urmăreşte atingerea şi menţinerea unui standard ridicat în pregătirea şi formarea personalului. Instituţia a fost autorizată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului urmând ulterior să fie și acreditată. Din această perspectivă, alinierea la standardele naţionale în ce priveşte procesul instructiv – educativ, precum şi urmarea unor modele internaţionale referitoare la pregătirea personalului de penitenciare vor aduce însemnate beneficii şi pentru dezvoltarea ulterioară.
Procedurile de acreditare a instituției au început în anul 2011, Şcoala fiind acreditată ca instituție de învățământ de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în anul 2013.
Actul de naștere al Școlii ca instituție acreditată
În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1), Secţiunea a 9-a „Învăţământul militar preuniversitar”, din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale”, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este, începând cu anul şcolar 2013/2014, acreditată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale cu nr. 3652/29.04.2013 ca instituţie de învăţământ postliceal militar, nivelul 5, învăţământ de zi.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on