Category: Politica si Administratie

La mulți ani, domnule primar Cristian Aurelian Ciubotaru!!!!

La mulți ani sănătoși și plini de realizări, domnule primar Cristian Aurelian Ciubotaru!!!! 🎂🎂🎂🥂🥂🥂🍾🍾🎉🎉🎉🎉

Primăria oraşului Târgu Ocna s-a digitalizat

Primăria oraşului Târgu Ocna vine în sprijinul cetățenilor cu servicii publice online.

Începând cu anul 2021 prin portalul: https://targuocna.regista.ro/ sau direct de pe site –ul Primãriei oraşului Târgu Ocna www.orasul-targuocna.ro sectiunea REGISTRATURA ONLINE puteți accesa : Verificare solicitări – Solicitantul poate verifica online starea documentelor depuse. Astfel, se elimină cozile de la ghișeu și se eficientizează activitatea în cadrul instituției.

Continuare >>>

Video: Sedință extraordinara a Consiului Local Targu Ocna 30.12.2020

22.12.2020 – ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 22.12.2020

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza S.F.) pentru Proiectul de investiţie „Amenajare parc aventură – Parc Măgura, ora şul Târgu Ocna, judetul Bacău”;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza S.F.) pentru Proiectul de investi ţie „Amenajare ca zonă de agrement lacul cu apă să rată -Parc Mă gura, ora șul Târgu Ocna, județul Bacău ”.

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Video : 17.12.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

17.12.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audienţe pentru membrii Consiliului local oraş Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Târgu Ocna, pentru anul 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Video: Sedinta extraordinara 02.12.2020

26.11.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1. Depunerea jurâmântului de către domnul BUCUROIU Marius – supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale desfăşurate în data de 27.09.2020, validat în funcţia de consilier local al oraşului Târgu Ocna prin Ĩncheierea Judecătoriei Oneşti ;

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 79 din 12.11.2020 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Un nou consilier local va fi validat joi 26.11.2020 de catre CL Targu Ocna

Joi 26.11.2020 va avea loc depunerea jurâmântului de către domnul BUCUROIU Marius – supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale desfăşurate în data de 27.09.2020, validat în funcţia de consilier local al oraşului Târgu Ocna prin Ĩncheierea Judecătoriei Oneşti .

Primaria Targu Ocna – Acordare facilitați fiscale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 30.07.2020 a fost aprobată procedura de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al orașului Târgu Ocna de către debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică in conformitate cu prevederile art. XVIII din O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Continuare >>>
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on