Category: Politica si Administratie

Guvernul a alocat Primariei orasului Targu Ocna suma de 100.000 lei

Guvernul a decis în ședința de miercuri seară să aloce peste un miliard de lei pentru primăriile din România din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, potrivit unui anunț oficial. Astfel, 2756 de primării, aproape toate care au depus cereri de finanțare, au primit 1.010.966.000 lei.

Primariei orasului Targu Ocna i-a fost alocata suma de 100.000 lei.

Video : Ședința extraordinară a Consiliului local Tg Ocna

Primaria Targu Ocna a pus in dezbatere proiectul ,,Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027″

În condițiile de transparență decizională în administrația publică a orașului Târgu Ocna, am lansat pe site-ul oficial: www.orasul-targuocna.ro spre a aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027”.

Această strategie va urmări dezvoltarea orașului în mod controlat abordând cele 4 directii ale conceptului dezvoltării durabile şi anume :

Direcția 1 –mobilitate sporită prin infrastructura integrată cu resursele turistice;

Direcția 2 – stabilitatea, specializarea și menținerea resursei umane pentru o mai bună calitate a vieții;

Direcția 3- conexiuni între actorii locali pentru un mediu economic în creștere;

Direcția 4-servicii, produse și cultură locală.

Publicul interesat poate trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la registratura generală a Primariei Târgu Ocna, precum şi prin poşta electronică : e-mail : primaria@orasul-targuocna.ro în perioada 25.10.- 10.11.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027”.

Video : Sedinta ordinara a CL Targu Ocna 23.09.2021

Primăria Târgu Ocna a atras 5 milioane euro de la UE, pentru modernizarea străzilor, iluminatului public și a spațiilor verzi. Consiliul Județean finanțează lucrările pe străzile Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir

În calitate de primar, ieri 02 septembrie 2021, la sediul primăriei Târgu Ocna am semnat Ordinul de începere a lucrărilor pentru #investiția amplă de modernizare a orașului-stațiune în valoare de aproximativ 5 milioane euro, în prezența domnilor Vasile ASANDEI-director general ADR-NE, Valentin Ivancea– președintele Consiliului Judetean Bacău, eurodeputatul Dragos Benea , Gelu Panfil -vicepreședintele Consiliului Județean Bacău , preotului Ioan BÂRGĂOANU-Protopop de Onești, Lucian DIMA- consultant SC Pencraft SRL Iași, Radu CHIVUȚĂ -proiectant SC Rutier Consult srl Piatra Neamț , Mădălin CADAR – constructor SC CADVYL CONST SRL, consilieri locali, echipa de implementare din primărie, alți invitați, reprezentanți mass media.

Continuare >>>

26.08.2021- Sedinta ordinara a Consiliului Local

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor imobileaparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna având destinaţia de unităţi de învăţământ, în vederea demolării;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru efectuarea schimbului de locuinţe destinate închirierii, construite din fonduri ANL ;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al oraşului Târgu Ocna;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Târgu Ocna cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului şi Cimitir din oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău”;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
  6.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului de administraţie pentru SC Compania de utilităţi publice Tîrgu Ocna SA;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 5. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol semestrul I -2021; SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
 6. Raport de activitate privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din orașul Târgu-Ocna, în semestrul I – 2021; DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 7. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

29.07.2021- Sedinta CL pe luna iulie

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august
2021;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

 1. Proiect de hotarare privind primirea Unitatii Administrativ Teritoriale Beresti
  Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau — ADIB si
  modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia ;

Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

3.Proiect de hotarare privind preluarea, in domeniul public al orasului Targu Ocna,
judetul Bacau de la Compania Nationala de Investitii ” C.N.I. „S.A prin Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratici, a amplasamentului aferent obiectivului de
investitii “Reabilitarea, modernizarea , extinderea si dotarea Casei de Cultura a orasului
Targu Ocna”;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

Continuare >>>

24.06.2021- Sedinta CL pe luna iunie

Joi 24.06.2021 incepand cu orele 15.00, la sediul Primariei Targu Ocna are loc sedinta Consiliului Local pentru luna Iunie.

Ordinea de zi cuprinde : Ordine de zi 24.06.2021 si suplimentare ordine de zi 24.06.2021

Video : 31.05 – Sedinta extraordinara a CL ( de indata)

31.05 – Sedinta extraordinara a CL ( de indata)

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA CONVOCATĂ IN DATA DE 31.05.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de Proiectul „Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii nr. 2, oraș Tîrgu Ocna, jud. Bacău”.
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on