Bilanțului Centrului Educativ Târgu Ocna pentru anul 2023

author
2 minutes, 48 seconds Read

Astăzi, 31.01.2024, într-un cadru festiv, a avut loc prezentarea Bilanțului Centrului Educativ Târgu Ocna, prezentare materializată în Raportul de activitate al unității pentru anul 2023.

La acest eveniment, am avut onoarea să avem alături de noi, în regim online, pe doamna comisar șef de poliție penitenciară Cristina Manuela CERNAT, director al Direcției Reintegrare Socială din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor

Raportul de activitate al Centrului Educativ Târgu Ocna pentru anul 2023 a fost conceput ca un instrument de lucru ce facilitează înțelegerea profundă a activităților specifice și a importanței lor în contextul evoluției instituției penitenciare. Analiza pentru realizarea materialului s-a fundamentat pe raportările tuturor componentelor structurale ale unității, care, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite de către Administrația Națională a Penitenciarelor s-au urmărit obiective generale și specifice, adaptate specificului unității.

Am continuat în 2023 să parcurgem o etapă de tranziție majoră a sistemului penitenciar. Complexitatea existențială a sistemului, necesită o atenție sporită din partea celor care decid, acționează sau colaborează cu acest mediu organizațional distinct. Parte componentă a sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, Sistemul Penitenciar Românesc este responsabil cu aplicarea regimului de detenție și asigurarea intervenției recuperative a persoanelor custodiate, în condiții care garantează respectarea demnității umane. Exercitându-și funcția publică, Centrul Educativ Târgu Ocna prețuiește și afirmă valorile naționale, profesionalismul, demnitatea, integritatea și respectul față de om și lege. 

Aceste deziderate s-au realizat cu succes și în anul 2023, grație angajaților care au reușit să atingă performanţe demne de luat în seamă, prin eforturi susținute, respect faţă de locul de muncă, dar și a credinţei în misiunea şi valorile promovate. O importantă direcție de acțiune a Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar, o constituie modernizarea și dezvoltarea infrastructurii. Așadar, la nivelul instituției s-a asigurat evaluarea şi planificarea, în funcţie de obiectivele sistemului administraţiei penitenciare, a priorităţilor de investiţii, precum şi a resurselor materiale şi financiare necesare, elaborându-se, în acest sens, programe anuale şi de perspectivă pentru investiţii şi reparaţii capitale ale spaţiilor de deţinere. 

Raportul activității desfăşurate în anul 2023 în cadrul Centrului Educativ Târgu Ocna, este în egală măsură un moment de reflexie, dar şi unul de confruntare cu ceea ce suntem, dar mai ales cu ceea ce ne propunem să devenim. În același timp, acesta a evidențiat, așa cum se cuvine la un moment de bilanț, reușitele profesionale, fiind un moment de bucurie colectivă; obiectivitate în recunoașterea nereușitelor și identificarea dificultăților;  profesionalism în evidențierea soluțiilor pentru remedierea abaterilor cu scopul promovării eficienței și eficacității în toate segmentele de activitate, atât pe verticală, cât și pe orizontală.

În anul 2024 vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor internate, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională .

Raportul anual al activității Centrului Educativ este disponibil pe pagina de web dedicată unităţii noastre, la următorul link:   http://anp.gov.ro/centrul-educativ-targu-ocna/despre-noi/raport-de-activitate/

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image