Bilanțul activităților desfășurate de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în anul 2022

author
3 minutes, 51 seconds Read

În ziua de 09 februarie 2023, începând cu ora 1200, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, a avut loc ședința de bilanț a activităților desfășurate în anul 2022.

Conform agendei, ședința a început cu intonarea imnului de stat și a continuat cu intervenția directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, care a dorit să sublinieze că activitatea școlii este una pe care o apreciază în mod deosebit, fapt pentru care a insistat să ne transmită toate gândurile bune în mod personal și să ne asigure de tot sprijinul în realizarea proiectelor pe care ni le-am propus pentru viitor. Totodată, domnia sa a felicitat conducerea și personalul școlii pentru evoluția constantă a școlii, vizibilă de la an la an, și pentru preocuparea constantă de a menține actul didactic la un nivel foarte ridicat. În finalul intervenției sale, directorul general adjunct a reiterat importanța digitalizării la nivelul sistemului penitenciar, exprimându-și dorința ca SNPAP să devină un etalon în acest domeniu.

În format online ne-au mai fost alături din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Florian TUDOROIU, directorul Direcției Management Resurse Umane și reprezentanți ai structurii de învățământ SNPAP- Secția Arad.

Cuvântul care ar putea caracteriza cel mai bine activitatea din anul 2022 este „dinamism”, întrucât anul ce a trecut a fost plin de activități și cu multe obiective realizate și cu impact asupra evoluției viitoare a școlii: continuarea procesului de digitalizare, diversificarea ofertei educaționale și creșterea cifrei de școlarizare, autorizarea școlii ca furnizor de formare profesională pentru alte ocupații, promovarea proiectului noului Regulament de organizare și funcționare, promovarea și consolidarea imaginii instituției și a relațiilor externe, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii prin continuarea unor proiecte de investiție de mare amploare.

Misiunea Școlii, care vizează implementarea și dezvoltarea unui sistem de pregătire care să corespundă cerințelor reale de formare și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor profesionale ale personalului de penitenciare, a fost realizată cu succes și pe parcursul anului 2022, atât prin cursurile destinate elevilor, cât și prin coordonarea și organizarea tuturor cursurilor de formare inițială din sistemul penitenciar.

Un alt element de interes, punctat în cadrul ședinței de bilanț, a fost consolidarea imaginii instituției, obiectiv realizat prin colaborarea cu instituții naționale și instituții din Europa și prin activități organizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană în care școala este partener, dar și prin activități organizate împreună cu comunitatea locală sau cu alte instituții cu care școala noastră a încheiat protocoale de colaborare.

Schimburile de experiență la care a participat personalul școlii, precum și vizitele de lucru organizate de către SNPAP pentru partenerii străini contribuie atât la modernizarea procesului didactic, cât și la menținerea standardelor ridicate pe care școala și le-a stabilit.

Pentru anul 2023, Școala noastră își dorește implementarea noului Regulament de organizare și funcționare, creșterea cifrei de școlarizare cu 30-40 locuri, organizarea concursului de admitere în luna iulie, modificarea structurii anului școlar, realizarea programului de pregătire pe tema luării de ostatici, cu studenți din cadrul KRUS din Norvegia, realizarea programului de pregătire „Atitudinea personală în mediul penitenciar” cu studenții Academiei de poliție „Al. I. Cuza” București, dotarea și darea în folosință a Sălii de fitness, finalizarea lucrărilor de reparație capitală și modernizare la Pavilionul B – cazare elevi, demararea lucrărilor de reparație capitală și modernizare a Blocului alimentar, demararea lucrărilor pentru construcția Complexului sportiv și de pregătire educațională finanțat din fonduri norvegiene în cadrul Proiectului Correctional, inițierea de proiecte de investiție noi, respectiv: reparație capitală și modernizare Pavilion A – cazare elevi, reparație capitală și modernizare Gard împrejmuitor și parcare, reabilitare rețelei de apă, agent termic și canalizare din cadrul școlii.

În încheierea ședinței, personalul școlii a fost felicitat pentru implicare, profesionalism și modul exemplar de realizare a sarcinilor de serviciu, toate acestea contribuind în mod decisiv la realizarea tuturor obiectivelor asumate de către instituția noastră, ocazie cu care directorul școlii a înmânat diplome de onoare și de excelență colegilor care s-au evidențiat prin activitatea desfășurată în cursul anului 2022.

Bilanțul activității pentru anul 2022 va fi publicat pe www.anp.gov.ro la secțiunea dedicata Școlii.

#SNPAP#bilant#reusite#echipa

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image