PROGRAMUL ’’Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare’’ cu finanțare de1900Euro pentru o gospodărie/casă

author
2 minutes, 44 seconds Read

PROGRAMUL ’’Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare’’ cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență – este un program prin care se vor executa în limita a 1900Euro pentru o gospodărie/casă, lucrări de racordare la sistemul public de apă și canalizare.
Utilizator ELIGIBIL:
– Este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești net lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plata pe membru de familie);
– dețin în proprietate o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a U.A.T. Târgu Ocna;
– Își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriri în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/alimentre cu apă.
Acordul fiecărui utilizator trebuie să conțină următoarele informații:
1. Datele de identificare ale utilizatorului;
2. Date privind localizarea gospodăriei (identificată cu nr. cadastral sau, dacă acesta nu există, cu denumirea străzii și nr. gospodărie;
3. Acordul cu privire la participarea în cadrul Programului ’’Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare’’, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținere avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă și/sau canalizare;
4. Acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;
5. Acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare și transmiterea cererii de finanțare precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;
6. Consimțământul utilizatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie, etc.);
7. Angajamentul utilizatorului de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților cu rol de verificare și control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin mecanismul de Redresare și Reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare cât și în perioada de durabiliate a proiectului);
Mai mult decât atât conform punctului 3.1.7 din Ghidul de finanțare, pentru fiecare imobil/teren care face obiectul Proiectului propus prin cererea de finanțare, trebuie prezentate documente care să ateste că sunt îndeplinite următoarele condiții:
 să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului. 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image