Centrul Educativ – Exerciţiu practic de intervenţie, evacuare şi comportare în caz de incendiu

author
3 minutes, 46 seconds Read

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 prin care se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor precum şi baza Protocolului de colaborare dintre Centrul Educativ Târgu Ocna, unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Maior Constantin ENE” al județului Bacău, în data de 09.11.2022, la sediul Centrului Educativ Târgu Ocna, s-a desfăşurat un exerciţiu practic de intervenţie, evacuare şi comportare în caz de incendiu în colaborare cu Detaşamentul de pompieri militari din Oneşti.

Obiectivele generale ale activităţii au fost cunoașterea reciprocă și armonizarea acțiunilor diferitelor structuri constituite la nivelul unității, pentru aplicarea procedurilor operaționale și a instrucțiunilor specifice și în special a planurilor proprii de reacție la situații de urgență, în vederea realizării intervenției, în situația producerii unor evenimente deosebite. Verificarea canalelor de comunicare și rezolvarea diferitelor situații tehnico-tactice sau simulări ale unor evenimente posibile, cu participarea cât mai multor persoane, în funcție de situația operativă și efectivele avute la dispoziție.

Totodată, s-a urmărit şi verificarea concepţiei de acţiune stabilite prin planul organizării şi desfăşurării exerciţiului, avându-se în vedere şi conţinutul Planului de intervenţie la incendiu al unităţii:

• Însuşirea modului de acţiune de către membrii echipei de intervenţie la incendiu pe secţiile de deţinere ale unităţii, cunoaşterea surselor de apă şi a accesoriilor din dotare cu care se intervine;

• Însuşirea modului de organizare, desfăşurare şi coordonare a acţiunilor de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale de către cadrele unităţii;

• Verificarea accesibilităţii forţelor şi mijloacelor de intervenţie către zona de producere a incendiului, a punctelor de adunare şi a căilor de evacuare;

• Verificarea disponibilităţii mijloacelor tehnice de comunicaţii şi a viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea conducerii forţelor proprii;

• Verificarea funcţionării, eficienţei şi compatibilităţii mijloacelor logistice din dotare stabilite pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi modul de gestionare a acestora;

• Antrenarea personalului de pe locul de muncă în executarea operaţiunilor prevăzute în caz de incendiu;

• Conducerea şi coordonarea corectă a procedurii de salvare-evacuare de către şefii echipelor de intervenţie în scopul minimizării riscurilor existente asupra personalului care intervine;

• Cunoaşterea de către personalul de la locul de muncă a căilor şi a modului de evacuare precum şi dezvoltarea capacităţii de reacţie în caz de incendiu, a capacităţii de autosusţinere prin folosirea instrumentelor / mijloacelor practice, a exerciţiilor precum şi pentru gestionarea corectă a acestuia;

• Verificarea timpului de reacţie la alarmă a echipelor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă.

După finalizarea exercițiului aplicativ, specialiştii din cadrul Detaşamentului de pompieri din Oneşti au prezentat personalului aflat în serviciu şi persoanelor internate custodiate, următoarele aspecte:

• scopul şi rezultatul exerciţiului precum şi modul prin care se poate îmbunătăţii procedura de acţiune în caz de incendiu;

• modul de anunţare al unui incendiu;

• s-au verificat mijloacelor tehnice de comunicaţii şi a viabilităţii legăturilor de comunicaţii operative;

• consecinţele dezvoltării unui incendiu în spaţiu închis;

• modul comportare şi de intervenţie pe care personalul unităţii trebuie să-l cunoască şi să-l adopte în cazul producerii unui incendiu;

• căile şi traseele de evacuare stabilite precum şi locurile de adunare;

• modul de evacuare a persoanelor internate (doar la comanda cadrelor unităţii, fără panică, fără zgomote, în şir şi în ritm alert, fără să alerge, spre locul de adunare);

• prezentarea persoanelor internate a unor metode minime de acordare a primului ajutor (poziţia de siguranţă,metoda PAS (Privesc – Ascult – Simt), metoda Heimlich, imobilizarea fracturilor);

Activitatea a avut un caracter formativ, stimulativ și recreativ și a avut ca scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a capacităţii de reacţie la incendiu a persoanelor internate, precum şi cunoașterea mijloacelor tehnice de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă și însușirea de către acestea a unor metode rapide și eficiente de comportare în caz de incendiu, cutremur, prim ajutor.

Totodată, pe această cale, dorim să mulţumim personalului Detaşamentul de pompieri din Oneşti pentru profesionalismul, sprijinul şi solicitudinea acordate de fiecare dată.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image