Centrul Educativ Targu Ocna -Exerciţiu aplicativ privind modul de intervenţie şi de comportare în cazul producerii unui incendiu

author
3 minutes, 40 seconds Read

Comunicat / informare de presă

        În data de 21.10.2022, în cadrul Centrului Educativ Târgu Ocna s-a desfășurat un exerciţiu aplicativ privind modul de intervenţie şi de comportare în cazul producerii unui incendiu în conformitate cu Convenţia de Cooperare în domeniul situaţiilor de urgenţă înregistrată cu nr. 26422/09.05.2022–7011/11.05.2022 încheiată între Centrul Educativ Târgu Ocna, unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Târgu Ocna și cu Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 prin care se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Obiectivele activității:

 • Cunoașterea reciprocă și armonizarea acțiunilor diferitelor structuri constituite la nivelul unității, pentru aplicarea procedurilor operaționale și a instrucțiunilor specifice și în special a planurilor proprii de reacție la situații de urgență, în situația producerii unor evenimente deosebite. Verificarea canalelor de comunicare și rezolvarea diferitelor situații tehnico-tactice sau simulări ale unor evenimente posibile, cu participarea a cât mai multor persoane, în funcție de situația operativă și efectivele avute la dispoziție.
 • Antrenarea personalului de conducere şi execuţie din Centrul Educativ Târgu Ocna, prin exerciţii practice şi teoretice, în organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor de intervenţie în caz de incendiu până la sosirea forţelor specializate (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Târgu Ocna), privind asigurarea tehnico-materială a intervenţiei.
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a capacității de reacție la evacuarea structurilor proprii;
 • Verificarea funcționării, eficienței și compatibilității mijloacelor logistice din dotare;
 • Antrenarea personalului de la locul de muncă în executarea operațiunilor pentru salvare-evacuare a persoanelor și bunurilor materiale periclitate;
 • Identificarea vulnerabilităților și propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea capacității de reacție;
 • Elaborarea documentelor întocmite pentru pregătirea, desfășurarea și analiza exercițiilor;
 • Verificarea reacției la salvare și acordarea primului ajutor persoanelor afectate;
 • Activitatea desfășurată până la sosirea forțelor de intervenție specializate;
 • Verificarea mijloacelor tehnice de comunicații și a eficienței legăturilor de comunicații operative pentru asigurarea conducerii forțelor proprii;
 • Creșterea nivelului de siguranță a personalului care intervine.

După finalizarea exercițiului aplicativ, ofiţerul responsabil cu Managementul Situaţiilor de Urgenţă din cadrul unităţii precum și personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Târgu Ocna au prezentat personalului aflat în serviciu următoarele:

 • scopul şi rezultatul exerciţiului precum şi modul prin care se poate îmbunătăţii  procedura de acţiune în caz de incendiu;
 • tipurile de stingătoare P.S.I. (P6, G5, SM6), clasele de incendiu, modul de utilizare al acestora;
 • modul de anunţare al unui incendiu;
 • consecinţele dezvoltării unui incendiu în spaţiu închis;
 • modul de comportare şi de intervenţie pe care personalul unităţii trebuie să-l cunoască şi  să-l adopte în cazul producerii unui incendiu;
 • căile şi traseele de evacuare stabilite precum şi locurile de adunare
 • modul de evacuare a persoanelor internate (doar la comanda cadrelor unităţii, fără panică, fără zgomote, în şir şi în ritm alert, fără să alerge, spre locul de adunare);
 • prezentarea cadrelor unităţii a unor metode minime de acordare a primului ajutor (poziţia de siguranţă,metoda PAS (Privesc – Ascult – Simt), metoda Heimlich, imobilizarea fracturilor);

Rezultate obținute:

 • dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a capacităţii de reacţie la incendiu la nivelul Centrului Educativ Târgu Ocna precum şi îmbunătăţirea colaborării cu serviciile specializate pentru situaţii de urgenţă, colaborarea cu S.V.S.U Târgu Ocna fiind foarte bună
 • personalul unităţii a reacţionat într-un mod corect atât la exerciţiul practic de intervenţie şi evacuare cât și la activitatea de pregătire şi instruire, ulterioară exerciţiului practic
 • membrii formaţiunilor de intervenţie precum şi plutonul aflat în serviciu au dat dovadă de implicare şi au respectat metodele de intervenţie şi comunicare
 • mijloacele tehnice de intervenţie au funcţionat corespunzător
 • s-a constatat creşterea gradului de interes şi conştientizare a personalului unităţii cu privire la modul de acţiune şi comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image