Centrul Educativ TârguOcna – Comunicat / informare de presă

În data de 07.06.2022, în conformitate cu Protocolul de colaborare dintre Centrul Educativ Târgu Ocna, unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Maior Constantin ENE” al județului Bacău, s-a desfășurat o acțiune de vizitare, de către 9 persoane custodiate, a unităţii Detaşamentului de pompieri militari din Oneşti, scopul activităţii fiind cunoaşterea tehnicii de intervenţie în cazul unei situaţii de urgenţă, precum şi a unor reguli minime de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (incendiu, cutremur, acordare prim-ajutor).

Obiectivele activității:

Dezvoltarea gradului de conștientizare a persoanelor custodiate de Centrul Educativ Târgu Ocna în vederea cunoașterii unor riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora precum și procedeele destinate pentru salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor, formarea și perfecționarea deprinderilor necesare îndeplinirii îndatoririlor ce se impun a fi desfășurate în situații de urgență, cunoaşterea funcţionării şi dotării cu mijloace tehnice de intervenţie şi nu în ultimul rând, facilitarea reintegrării sociale a acestora.

Activităţi desfăşurate:

1. Prezentarea mijloacelor tehnice de intervenţie (autospeciale de intervenţie cu apă, autospecială pentru intervenţie la înălţime, motopompe utilizate pentru evacuarea apei, autospecială de acordare a primului-ajutor SMURD)

2. Prezentarea mijloacelor tehnice de intervenţie la descarcerare, măşti de gaze şi buteliile cu oxigen, cazuri în care au fost utilizate):

3. Prezentarea modului de acordare a primului-ajutor în caz de: înec, sufocare, sufocare, hemoragii, plăgi

Totodată, în cadrul activităţii s-au mai punctat o serie de aspecte:

-modul de acţiune şi comportare pe care persoanele internate trebuie să-l adopte în cazul producerii unui incendiu;

-modul de evacuare a persoanelor internate de pe secţiile de deţinere (doar la comanda cadrelor unităţii, fără panică, fără zgomote, în şir, în ritm alert dar fără să alerge spre locul de adunare);

-capacitatea de reacție în cazul blocării căilor de evacuare şi inundarea secţiilor cu fum;

-capacitatea de reacție a persoanelor internate în caz de cutremur;

-consecinţele dezvoltării unui incendiu în spaţiu închis precum şi riscurile fumatului în camerele de deţinere şi nu în locurile special amenajate.

Cele 9 persoane internate au participat la demonstraţiile practice coordonate de paramedici și au manifestat receptivitate față de informațiile prezentate, cei interesați putând adresa întrebări pentru lămuriri sau completări.

Activitatea a avut un caracter formativ, stimulativ și recreativ și a avut ca scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a capacităţii de reacţie la incendiu a persoanelor internate, precum şi cunoașterea mijloacelor tehnice de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă și însușirea de către acestea a unor metode rapide și eficiente de comportare în caz de incendiu, cutremur, prim ajutor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

CAPTCHA ImageChange Image