Centrul Educativ TârguOcna – Comunicat / informare de presă

author
2 minutes, 27 seconds Read

În data de 07.06.2022, în conformitate cu Protocolul de colaborare dintre Centrul Educativ Târgu Ocna, unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Maior Constantin ENE” al județului Bacău, s-a desfășurat o acțiune de vizitare, de către 9 persoane custodiate, a unităţii Detaşamentului de pompieri militari din Oneşti, scopul activităţii fiind cunoaşterea tehnicii de intervenţie în cazul unei situaţii de urgenţă, precum şi a unor reguli minime de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă (incendiu, cutremur, acordare prim-ajutor).

Obiectivele activității:

Dezvoltarea gradului de conștientizare a persoanelor custodiate de Centrul Educativ Târgu Ocna în vederea cunoașterii unor riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora precum și procedeele destinate pentru salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor, formarea și perfecționarea deprinderilor necesare îndeplinirii îndatoririlor ce se impun a fi desfășurate în situații de urgență, cunoaşterea funcţionării şi dotării cu mijloace tehnice de intervenţie şi nu în ultimul rând, facilitarea reintegrării sociale a acestora.

Activităţi desfăşurate:

1. Prezentarea mijloacelor tehnice de intervenţie (autospeciale de intervenţie cu apă, autospecială pentru intervenţie la înălţime, motopompe utilizate pentru evacuarea apei, autospecială de acordare a primului-ajutor SMURD)

2. Prezentarea mijloacelor tehnice de intervenţie la descarcerare, măşti de gaze şi buteliile cu oxigen, cazuri în care au fost utilizate):

3. Prezentarea modului de acordare a primului-ajutor în caz de: înec, sufocare, sufocare, hemoragii, plăgi

Totodată, în cadrul activităţii s-au mai punctat o serie de aspecte:

-modul de acţiune şi comportare pe care persoanele internate trebuie să-l adopte în cazul producerii unui incendiu;

-modul de evacuare a persoanelor internate de pe secţiile de deţinere (doar la comanda cadrelor unităţii, fără panică, fără zgomote, în şir, în ritm alert dar fără să alerge spre locul de adunare);

-capacitatea de reacție în cazul blocării căilor de evacuare şi inundarea secţiilor cu fum;

-capacitatea de reacție a persoanelor internate în caz de cutremur;

-consecinţele dezvoltării unui incendiu în spaţiu închis precum şi riscurile fumatului în camerele de deţinere şi nu în locurile special amenajate.

Cele 9 persoane internate au participat la demonstraţiile practice coordonate de paramedici și au manifestat receptivitate față de informațiile prezentate, cei interesați putând adresa întrebări pentru lămuriri sau completări.

Activitatea a avut un caracter formativ, stimulativ și recreativ și a avut ca scop dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a capacităţii de reacţie la incendiu a persoanelor internate, precum şi cunoașterea mijloacelor tehnice de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă și însușirea de către acestea a unor metode rapide și eficiente de comportare în caz de incendiu, cutremur, prim ajutor.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image