Târgu Ocna: Întâlnirea persoanelor consacrate din zona Oneşti

În ziua de duminică, 4 februarie 2018, persoanele consacrate din zona Oneşti s-au întâlnit la Surorile „Slujitoarele Preacuratei” de Parma din Târgu Ocna. După un salut reciproc, surorile şi fraţii au ascultat îndrumările pr. Mihai Roca, responsabil al Oficiului pentru Cateheză al Diecezei de Iaşi.

Pr. Mihai a abordat cu multă simplitate şi măiestrie o temă foarte actuală pentru persoanele consacrate: Impactul vieţii consacrate asupra societăţii şi impactul societăţii asupra vieţii consacrate. În prima parte a meditaţiei, părintele ne-a vorbit despre comunicarea interpersonală: comunicarea interpersonală este inevitabilă, existenţa noastră dă mărturie neîncetat despre valorile care ne însufleţesc. Comunicăm prin viaţa şi existenţa noastră. Cu alte cuvinte, orice comportament uman transmite un mesaj prin limbajul conţinutului (digital) şi limbajul relaţiilor (analogic). Mai departe, părintele Mihai s-a oprit asupra textului evangheliei duminicale care prezintă „o zi din viaţa lui Isus”, pentru a observa modul de comunicare a lui Isus, paradigmă a vieţii persoanei consacrate. Meditând la modul de comunicare a lui Isus din acest fragment al evangheliei, părintele ne-a îndemnat să privim astfel la profilul unei zile din viaţa noastră.

Viaţa zilnică a persoanelor consacrate, cale ce se înscrie în standardul unei comunităţi de discipoli, îşi găseşte paradigma comunicaţională în viaţă tipic evanghelică marcată de opţiunea preferenţială faţă de cei săraci, o alegere care se află în profundă sintonie cu alegerea existenţială a lui Isus şi a Bisericii. Spre final părintele conferenţiar a afirmat că a sta de partea săracilor înseamnă a-l alege pe Cristos, iar a alege viaţa consacrată înseamnă a da mărturie despre Cristos. În acest dinamism, persoanele consacrate au misiunea de a comunica societăţii de astăzi mărturia lor, arătând că sunt asemenea unei „icoane” în care se reflectă chipul lui Cristos.

Reculegerea a continuat apoi la biserica parohială „Schimbarea la faţă”. La ora 11, preoţii şi persoanele consacrate, cu lumânările aprinse, au pornit în procesiune depunând lumânările lor în faţa altarului. Sfânta Liturghie a fost prezidată de părintele Albert Goşman, frate capucin. Comunitatea parohială ne-a întâmpinat cu bucurie şi ne-a însoţit prin cântările alese.

La începutul sfintei Liturghii, părintele paroh, Anton Encuţi, a salutat persoanele consacrate mulţumindu-le pentru prezenţa lor şi pentru generozitatea pe care au arătat-o faţă de Dumnezeu răspunzând la chemarea sa.

A luat apoi cuvântul sora Michela Martiniello, responsabila zonală a persoanelor consacrate. Sora Michela, după salutul iniţial, a citat parţial din omilia papei Francisc din sărbătoarea Întâmpinării Domnului: „Să privim la noi, iubiţi fraţi şi surori consacraţi. Totul a început de la întâlnirea cu Domnul. De la o întâlnire şi de la o chemare s-a născut drumul de consacrare…. Viaţa consacrată se naşte şi se renaşte din întâlnirea cu Isus aşa cum este: sărac, curat şi ascultător. Există o dublă şină pe care călătoreşte: pe de o parte iniţiativa de iubire a lui Dumnezeu, de la care porneşte totul şi la care trebuie să ne întoarcem mereu; pe de altă parte răspunsul nostru, care este de iubire adevărată atunci când este fără dacă şi fără dar, când îl imită pe Isus sărac, curat şi ascultător. Astfel, în timp ce viaţa lumii încearcă să acapareze, viaţa consacrată lasă bogăţiile care trec pentru a-l îmbrăţişa pe Cel care rămâne. Viaţa lumii urmăreşte plăcerile şi voinţele eu-lui, viaţa consacrată eliberează afectul de orice posesie pentru a-l iubi pe deplin pe Dumnezeu şi pe ceilalţi”. (din Omilia Sfântului Părinte Francisc în sărbătoarea Întâmpinării Domnului şi a XXII-a Zi a Vieţii Consacrate – 2 februarie 2018)

După lectura evangheliei, persoanele consacrate au făcut reînnoirea profesiunii călugăreşti.

La omilie, părintele Mihai Roca şi-a exprimat bucuria să constate că formele de limbaj şi de comunicare ale vieţii consacrate sunt un răspuns la problemele sociale de astăzi, în special la problema săracilor, făcând referinţă la atâtea opere pe care persoanele consacrate le desfăşoară în aproximativ o sută de case sau locaţii din Dieceza de Iaşi, fie observând concretizarea în acţiuni şi forme de mărturie a atâtor carisme ce oferă sprijin şi ajutor, mesaje şi motivaţii reînnoite societăţii de astăzi.

La sfârşitul sfintei Liturghii, după o poză de grup, persoanele consacrate s-au reîntors în comunitatea surorilor unde au continuat cu un moment de rugăciune şi adoraţie care a avut loc în capela casei.

Într-un climat fratern, a urmat apoi un prânz mai îndelungat, timp de întremare şi destindere. Înainte de plecare, comisia locală a propus câteva teme de discuţie referitoare la organizarea întâlnirilor zonale şi diecezane ce vor urma. Apropiindu-ne astfel de sfârşitul acestei zile deosebite, am încheiat întâlnirea cu un moment de rugăciune, recunoscători lui Dumnezeu pentru harurile şi binecuvântările sale, precum şi organizatorilor şi gazdelor noastre pentru generozitatea lor.

sursa: http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=201802026