Sedinta extraordinara a CL Tirgu Ocna, luni 16.10.2017

Ordinea de zi a sedintei va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei in domeniul public al orasului Tirgu Ocna a unor imobile urmare a identificarii si delimitarii conf documentatiei cadastrale, in vedera intabularii in cartea funciara.

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

3. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public de interes in domeniul privat al orasului Tirgu Ocna.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna