Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.03.2019, ora 15.00

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ROŞEŢ Constantin preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2019;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de concesiune stabilit in baza Contractului de concesiune nr. 3469/14.05.2003 , pentru imobilul teren , proprietatea orasului Târgu Ocna, aferent spatiului comercial situat la parterul blocului F15 din orasul Târgu Ocna, str. General Eremia Grigorescu, jud. Bacau ;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului orasului Târgu Ocna, pentru anul 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare catre S.C Compania Regionala de Apa Bacau SA a bunurilor rezultate in urma implementarii Proiectului „ Extindere infrastructura de canalizare in orasul Târgu Ocna, jud. Bacau”;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău ;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7.Raport privind starea generalã economico-socialã si de mediu a orasului Târgu Ocna pentru anul 2018;

8. Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on