Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.02.2019, ora 15.00

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică, a unui spaţiu, având destinaţie cabinet medical de pediatrie, situat în imobilul din str.Slătineanu, nr.1, oraş Târgu Ocna ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare strazi oraş Târgu Ocna”
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Modernizare 4 străzi în oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău:str.Viisoara, str.Capitan Buşilă, str.Tăbăcari, str.Daniela Caurea”
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi dotare Grădiniţa Piticot A, oraş Târgu Ocna, judeţul Bacău”;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotârâre privind imbunătăţirea accesului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, în cadrul Primăriei oraşului Tărgu Ocna, judetul Bacău;
Iniţiator – Consilier Măciucă Săndel Gheorghiţă

7. Raportul Primarului cu privire la ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Târgu Ocna în anul 2018 conform prevederilor art.63, alin.3), lit.b), din Legea nr.215/2001;

8 .Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on