Reprezentanţii Consiliului local al orasului Tirgu Ocna in consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant de pe raza administrativa a orasului Tirgu Ocna, judeţul Bacãu, pentru anul scolar 2017-2018

Şcoala gimnaziala nr.1 Tirgu Ocna – 2 consileri:

– domnul consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă;

– domnul consilier CRISTIAN Antohe;

Şcoala gimnaziala nr.2 Tirgu Ocna – 2 consileri

– domnul consilier BUCUR Aurel;

– domnul consilier PANŢÎRU CRISTINEL

Colegiul Naţional ,,Costache Negri” Tirgu Ocna – 3 consilieri

– doamna consilier BARNA Liliana

– doamnul consilier Mihai RUSU;

– domnul consilier NUŢU COSTACHE

Liceul Tehnologic Tirgu Ocna –  1 consiler

– domnul consilier GROZAVU Ioan;

Grãdiniţa ,, Anna Maria” Tirgu Ocna – 1 consilier

– doamna consilier AGHINEA Luminiţa

Atributiile membrilor consiliilor de administratie , sunt prevazute in art.96, alin.7), din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.