Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020.

ANUNŢ

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020.

Acest material este disponibil  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate. 

Cetateni care doresc sa facă propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face pana pe data de 12.12.2019, ora 16.00 pe adresa de e-mail a institutiei :  primaria@orasul-targuocna.ro sau la Registratura generala a institutiei .

Persoanele interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este doamna Arghire Viorica – consilier in cadrul Compartimentului informarea cetateanului-relatii cu publicul .

 Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020”. 

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on