Primaria Tirgu Ocna – Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

A N U N T
 
 Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 16 din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna – www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

–          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Serviciul buget contabilitate.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@tirguocna.ro  pana pe data de 7.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019„.