Primaria Targu Ocna – Acordare facilitați fiscale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 30.07.2020 a fost aprobată procedura de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al orașului Târgu Ocna de către debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică in conformitate cu prevederile art. XVIII din O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Cererea de acordare a facilitații fiscale se poate depune la registratura Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Oraşului Târgu Ocna, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin email la adresa primaria@orasul-targuocna.ro pâna la data 15 decembrie 2020. Compartimentul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Oraşului Târgu Ocna va emite decizia de anulare a majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) sunt achitate toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi, restante la 31.03.2020 până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor, respectiv până la 15.12.2020 inclusiv;b) sunt achitate toate obligațiile bugetare principale și majorările aferente cu termene cuprinse între data de 01.04.2020 și data depunerii cererii de anulare a majorărilor, respectiv până la data de 15.12.2020 inclusiv;c) Cererea de anulare a majorărilor se depune după îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct.a și b, dar nu mai târziu de data de 15.12.2020 inclusiv. Pentru relații suplimentare va puteţi adresa compartimentului impozite si taxe din cadrul primăriei sau la telefon nr.0234344114/ 0738652024, intre orele 08:30 – 16:30.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on