Poiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 supus dezbaterii publice de catre Primaria orasului Targu Ocna

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019. 

 Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ; 
–  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@tirguocna.ro  pana pe data de 15.04.2019. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019”.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on