Incendiu Cartierul Pacuri

Nicodim Sorin – Artsit plastic

Sorin_Nicodim

Născut la 28 noiembrie 1951 la Târgu Ocna, judeţul Bacău, România.
Studii: Absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, promoţia 1977.
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), filiala Timişoara-secţia pictură, din anul 1980.
Membru al Asociaţiei Pasteliştilor din Polonia, din anul 2007.
În perioada 2006-2010, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), filiala Timişoara.Expoziţii personale:
1980     Muzeul Bucovinei – Suceava 1984 – Galeriile “Helios” – Timişoara.
1980     Galeriile “Alfa”- Arad.
1987     Galeriile “Arta” – Bacău;
Galeriile “Geneza” – Moineşli.
1993     Galeriile “Helios” – Timişoara.
1995     Galeria “Bibliotecii de Artă”.
2001     Galeriile de arta “Helios” – Timişoara.
2002     HVB Bank România – Timişoara.

Continuare >>>

Taxa de salubrizare, rămane la 10,20 lei

Consilierii locali intruniti in sedinta CL din data de 31.01.2019, au votat ramanerea Taxei de salubrizare pentru persoanele fizice de pe raza orasului Tirgu Ocna la 10.20 lei/persoana/luna.


Autoritățile au propus majorarea taxei de salubritate la 14,00 lei, taxa de depozitare deseuri menajere a crescut de la 24 lei in 2018 la 142 lei in 2019

Evolutia taxei de gunoi:

  • anul 2017 – 9.61 lei/persoana/luna
  • anul 2018 – 9.97 lei/persoana/luna
  • anul 2019 – 10.20 lei/persoana/luna

Se fac demersuri pentru deschiderea unui punct de primire al cererilor și de eliberare al certificatelor de cazier judiciar în orașul Târgu Ocna

Cazierul judiciar ar putea fi eliberat în mai multe puncte din județ, aceasta este intenția declarată a sefului IPJ Bacău, cu ocazia prezentării bilanțului activității pe anul 2018.

In prezent sunt disponibile astfel de birouri, la Bacău, Onești și Moinești.

“În continuare, se fac demersuri pentru organizarea a 4 noi puncte de primire a cererilor și de eliberare a certificatelor de cazier judiciar în orașele: Buhuși, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna”, a declarat șeful IPJ Bacău.

Inaugurare Cabinet Parlamentar Senator Viorel Ilie, si a Organizației ALDE Tg.ocna

Galerie foto

SNPAP Tg.Ocna -Licitaţie publică cu strigare – spațiu punct comercial

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, cu sediul în Tg.Ocna, str. Tiseşti, nr. 137, tel/fax 0234344149/0234344151, jud. Bacău, închiriază prin licitaţie publică cu strigare, la sediul unităţii, în data de 11.02.2019,  ora 1200 , următoarele spaţii:

– 43,58 mp spaţiu amenajare punct comercial (30 mp spaţiu amenajat în vederea desfacerii cu amănuntul de produse alimentare şi nealimentare, şi 13,58 mp spaţiu de depozitare)

Garanţie de participare = 251,00 lei

Valoare salt supralicitare = 20% din preţ pornire/mp;

Caietul de sarcini şi documentaţia descriptivă privind elaborarea ofertei pot fi solicitate de la sediul unităţii, începând cu data de 29.01.2019.

Informaţii la tel. 0234 344149, int. 108/110.

Crab Bacau a majorat pretul apei potabile si canalizare incepand cu data de 14.01.2019. Pentru majorarea lor au primit avizul A.N.R.S.C.

Conform legislatiei in vigoare (Legea 175/2018), cota T.V.A. aplicabila pentru serviciile de alimentare cu apa si canal este de 9%. Ca urmarea a aplicarii acestei cote de T.V.A. de 9%, in perioada 01.01.2019 – 13.01.2019 inclusiv, preturile si tarifele sunt urmatoarele:

ServiciiPret fara T.V.A. (lei/mc)
Pret cu T.V.A. (lei/mc)
Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare3,473,78
Canalizare – epurare pentru intreaga arie de operare2,572,80
Apa potabila produsa si transportata, livrata din retelele de transport, respectiv livrata in alt sistem in vederea redistribuirii pentru intreaga arie de operare1,481,61

Din data de 14.01.2019 preturile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare avizate de catre A.N.R.S.C. prin Avizul nr. 612773/05.11.2018si Decizia nr. 209/05.11.2018 si aprobate de catre A.D.I.B. conform Hotararii nr. 1/14.01.2018 pentru intreaga arie de operare a companiei, sunt dupa cum urmeaza:

ServiciiPret fara T.V.A. (lei/mc)
Pret cu T.V.A. (lei/mc)
Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare4,054,41
Canalizare – epurare pentru intreaga arie de operare3,013,28
Apa potabila produsa si transportata, livrata din retelele de transport, respectiv livrata in alt sistem in vederea redistribuirii pentru intreaga arie de operare1,481,61

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 IANUARIE 2019, ora 15.00

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier PANŢĨRU Cristinel preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubrizare prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru persoanele juridice de pe raza orasului Tirgu Ocna , in anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

„O viață cât un Centenar”. Miron Niță 100 de ani de viata.

Galerie foto

Fosta Sinagogă Mare din Târgu Ocna