Intrerupere temporara de apa pe strazile C-tin Musat, Dogariei, Maior Rosita, Lt.Sion, Cpt Busila, Poet Ion Gramada – Azi 28.08.2015 – orele 8.00 – 16.00

intrerupere apa

Ministrul Justitiei Robert Cazanciuc a participat la festivitatea de absolvire a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Promoţia 2015 – ,,Ferdinand I”

festivitatesnpap2015

Având în vedere că în oraşul Tîrgu Ocna se află singura instituţie de învăţământ postliceal militar din subordinea Ministerului Justiţiei din România, acreditată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, care asigură şcolarizarea agenţilor de penitenciare prin cursuri cu durata de un an, joi 27 august, începând cu ora 13.00, la Piaţeta Primăriei oraşului Târgu-Ocna a avut loc festivitatea de absolvire a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Promoţia 2015 – ,,Ferdinand I” cu un număr de 225 de absolvenţi (188 bărbaţi şi 28 femei din România şi 9 absolvenţi din Republica Moldova – 7 bărbaţi și 2 femei) .
Este al doilea an în care festivitatea a fost organizată în comunitate, ţinând cont de faptul că şcoala este o instituţie importantă a orașului Tîrgu Ocna, iar viitorii funcţionari publici cu statut special vor desfăşura serviciu public în beneficiul cetăţenilor. Totodată, promovarea valorilor sistemului penitenciar reprezintă un obiectiv important, permanent şi asumat al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu − Ocna.
La eveniment au participat ministrul justiției – domnul Marius Robert Cazanciuc, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – domnul chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, directorul Direcţiei Management Resurse Umane – comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA, directorul general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova – colonel de justiţie Ana DABIJA, directorul Direcţiei Resurse Umane al Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova – maior de justiţie Larisa FRIJA, directori de unităţi penitenciare din ţară, primarul oraşului staţiune Tîrgu Ocna – economist Ştefan Şilochi, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranță naţională, autorităţi publice locale, invitaţi din cadrul altor instituții de învățământ şi reprezentanți ai societăţii civile.

Continuare >>>

Şcoala Naţionala de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Festivitatea de absolvire a promotiei 2015-„FERDINAND I”

New folder (3)

Galerie foto

Orele 13.30 – Festivitatea de absolvire a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna 2015

11885084_950844941641181_4443625854849567759_n

Azi 27.08.2015 incepand cu orele 13.30 are loc in Piateta Primariei, ,,Festivitatea de absolvire a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna Promotia – 2015″.

La acest eveniment vor participa reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, respectiv, Directorul general – comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN, un reprezent al Direcţiei Management şi Resurse Umane ,reprezentanti din partea Departamentului Instituţiilor Penitenciare din Republica Moldova,  directorii unor unităţi penitenciare , primarul oraşului staţiune Tîrgu Ocna – economist Ştefan Şilochi.

Prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, promoţia de absolvenţi 2015 se va numi ,, Ferdinand I”.

Primul Congres internațional de antropologie a sării – Profesori si Cercetatori de la institute private si universitare din 25 de tari in vizita la Tirgu Ocna

congrs

Începând din 21.08.2015, timp de trei zile a avut loc loc la Iași, în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, sub coordonarea conf. univ. dr. Marius Alexianu, reputat specialist etnoarheolog din cadrul Facultății de Litere, primul Congres internațional de antropologie a sării, care a reunit specialiști din toată lumea. Lucrările congresului s-au desfășurat în eleganta Sală Ferdinand, din corpul A al Universității.

Organizarea la Iași a acestui prim congres despre sare vine să recunoască, pe de o parte, bogăția și importanța exploatării acestei surse alimentare foarte importantă pentru viața oamenilor și creșterea animalelor, dar și rezultatele excepționale ale cercetării etno-arheologice întreprinse de grupul coordonat de profesorul ieșean, fondatorul unei noi discipline, antropologia sării.

În primele două zile ale Congresului s-au prezentat lucrări pe cinci secțiuni: 1. Antropologia și arheologia sării; 2. Istoria sării; 3. Haloterapie; 4. Conservarea patrimoniului legat de exploatarea sării; 5. Sarea în literatură și lingvistică.

congrs1

Duminică 23.08.2015, a avut loc o excursie documentară la Târgu Ocna, unde participanții din țară și străinătate au fost primiți de Primarul orașului, Ștefan Șilochi, care, în cadrul unei recepții oficiale, a prezentat realizările impresionante din ultima vreme sub aspect urbanistic. Oaspeții din străinătate au fost deosebit de impresionați de faptul că însuși Dl. Primar a condus vizita ghidată în celebra salină Târgu Ocna. Având în vedere că viitorul Congres va avea loc în Mexic, surse din cadrul delegației mexicane au precizat că „modelul Târgu Ocna” va fi preluat și pus în practică în viitoarea țară-gazdă.

Continuare >>>

Pregatiri intense pentru Festivitatea de absolvire a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna 2015

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 27 AUGUST 2015, ora 15.00, ora 15.00

primaria

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 27 AUGUST 2015, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind desemnarea d-lui consilier BUCUR Aurel presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2015;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de onoare al orasului Tirgu Ocna d-nei profesoare Laetitia Leonte;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. prin aportul in numerar al orasului Tirgu Ocna – actionar unic;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plic sigilat, a spatiului cu destinatia cabinet medical situat in imobilulul din str.Slatineanu nr.3, oras Tg.Ocna, judetul Bacau, parte din domeniul public al orasului ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pentru construirea de locuinte a terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al orasului Tirgu Ocna, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

7. DIVERSE

No comment!!!

stalp vandalizat

Domnilor! Lipsa educației e dovada acestor fapte (și nu numai …) Fiecare pretinde despre sine lucruri extraordinare, pentru că nu a fost „bine crescut”, (probabil că nici părinții lor n-au beneficiat de o bună formare a obiceiurilor), pentru că la școala -atât cât au urmat- n-au fost interesați să adune cunoștințe, pentru că s-au împrietenit cu persoane inferioare lor (în ideea de-ași demonstra, sieși, „superioritatea„ (?), pentru că…, pentru că… Regretabil!

Toti stalpii de iluminat public de la aleea de intrare in Parcul Magura au fost ,,doborati” luni 24.08.2015, seara .

Antropologia Sarii – Congres International ed. I-a Tirgu Ocna

antropologiasarii2015

Galerie foto

27 august 2015 – Şcoala Naţionala de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna – Festivitatea de absolvire a promoţiei 2015

snpappromotia2014

FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2015

Absolvirea de către elevi a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna constituie un eveniment cu profunde semnificaţii şi emoţii atât pentru unitatea noastră, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, întrucât marchează intrarea în rândul personalului a unei noi promoţii de agenţi de penitenciare, un prilej special care fundamentează ataşamentul şi dăruirea acestora faţă de profesie şi sistemul din care vor face parte.

An de an, mai viu şi mai bogat în semnificaţii, jurământul pe care-l vor rosti tinerii absolvenţi ai şcolii reprezintă momentul cel mai emoţionant al Festivităţii de absolvire, organizată cu ocazia acordării gradului de „Agent de penitenciare„,  la care sunt invitaţi oaspeţi de seamă din ţară şi din străinătate.

Cu această ocazie, avem deosebita onoare de a vă invita la Festivitatea de absolvire a promoţiei 2015, care se va desfăşura în data de 27 august 2015, începând cu ora 1000, în Piaţeta Primăriei oraşului Tîrgu Ocna.