Încă un proiect Erasmus+ la Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna

Proiectul Erasmus+ KA1 REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788, este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, având un grant aprobat de 304.140 euro și răspunde în mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consorțiului format din 6 școli din regiunea N-E România: Colegiul National “Gh. Vrânceanu” (coordonator) Bacău, Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna, Colegiul Național “Roman Vodă” Roman, Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani, și Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău.


SCOP PROIECT: cooperarea interinstituțională la nivel regional și european, în vederea creșterii calității educației oferite de școlile din consorțiu, prin dezvoltarea competențelor cheie, profesionale și personale ale elevilor, într-un mediu de lucru real, în vederea sprijinirii orientării lor către o carieră IT, în țară sau în străinătate, conform pregătirii lor inițiale.
Proiectul se va desfășura în perioada 2020-2021 și are următoarele obiective specifice:
O1. dezvoltarea de competențe profesionale informatice legate de comerțul electronic, de către 96 de elevi, de la profilul mate-info, din liceele din consorțiu, prin stagii de practica de 90h, în companii IT dintr-o țară străină, certificate prin Europass Mobility;
O2. dezvoltarea de către cei 96 de participanți-elevi a unor competențe cheie, lingvistice, soft skills şi abilități personale, printr-o primă experiență de mobilitate europeană;
O3 conștientizarea și înțelegerea de către cei 96 de participanți-elevi a altor culturi şi a sentimentului de cetățenie activă și identitate europeană;
O4. creșterea capacității de internaționalizare a 14 instituții europene din domeniul educației şi piața muncii, prin cooperare și schimb de bune practici în formarea inițială. Se va organiza o selecție pentru participanții-elevi, 16/instituție. Grupul țintă sunt elevi de clasa a 11-a, profil mate-info, ce susțin la finalul studiilor liceale „Atestat competențe profesionale informatică”. Aceștia vor urma un program de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, înainte de realizarea mobilităților de formare.
Vom colabora cu 5 companii IT de primire: SSM Global Trainning Services LTD și Lazarou CTC, Paphos, Cipru, Marabelia Coop. V si Idea y Disena SL, Valencia, Spania si InForTrainig Formacao Unipessoal, LDA. Barcelos, Portugalia, precum şi cu 3 companii intermediare: Rivensco Consulting LTD, Cipru, Universal Mobility SL, Spania și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalia. Aceștia vor asigura plasamente de formare pentru elevi, conform unui Acord de Învățare, pentru dobândirea de competențe profesionale de realizare de site-uri de comerț electronic, utilizând WordPress, XAMPP si WooCommerce. Vor fi 6 fluxuri elevi/școală. Recunoașterea competențelor participanților se va face prin documentul Europass Mobility.
REZULTATE: Expoziție digitală: site-uri de comerț electronic realizate de participanți.
Proiectul va avea un impact pozitiv asupra participanților, care vor dobândi experiență și deschidere către comunicarea interculturală prin lucrul într-un context și o echipă multiculturală, plurilingvistică, vor fi mai competitivi pe piața muncii, fiind mai pregătiți și mai motivați să-și aleagă o carieră IT în țară sau în străinătate. Proiectul va contribui la creșterea prestigiului, a calității activității instituțiilor din cadrul parteneriatului și la promovarea acestora în context european, la creșterea calității formării inițiale pe care o oferă și va înlesni contactul școlilor cu piața muncii europene. Proiectul va avea impact pozitiv pe plan local prin activități de diseminare și multiplicare: ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentări și masa rotundă (unde vor participa agenți economici locali, factori de decizie, instituții de învățământ, părinți, elevi și profesori).

Coordonator proiect CN CN – prof. Cecilia Oancea-Negoiță

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on