Cristian-Aurelian Ciubotaru – Stadiul Proiectelor derulate in Tirgu Ocna la 31 ianuarie 2020

Proiectele şi investitiile în executie privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, cea a unităţilor de invaţământ, a izvoarelor minerale cu apă terapeutică, a utilităţilor publice de apă, canal, a spaţiilor de locuit sau cele culturale reflectă clar activitatea echipei administrative a oraşului din care fac si eu parte.

Aşadar mi-am propus să prezint cate un program de dezvoltare aflat in derulare in Tg.Ocna.

🏞“Valorificare turistică şi modernizare infrastructură specifică în staţiunea balneoclimatică Târgu Ocna” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020🇪🇺 – Axa prioritară 7.1 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
📌Valoarea totala a investiţiei este 21.502.548,15 lei (inclusiv TVA), din care: 21.468.011,40 lei- finantat din fonduri europene şi 34.536,75 lei, buget local.
📈Stadiul Proiectului la 31 ianuarie 2020:
– finalizat proiectare
-avizat diverse instituţii abilitate şi furnizori de utilităţi
-licitatie pentru execuţie lucrări deschisă – termen maxim depunere oferte 11 februarie 2020.
❓Conţinutul proiectului:
1️⃣
– ☑️ Modernizare/reabilitare infrastructură rutieră 8.246 km = 23 de străzi: Maior Roșița, Nicolae Arbănaș, Poet Ion Grămadă, Eremia Grigorescu, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat, Bradului, 1 Mai, Răducanu, Podul de Fier, Ion Diaconescu, Tisești, Oituz, Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu, Verii, Gării, Petre Ispirescu, Toamnei, Văleni, Podei, Fântâna cu apa rece.
Criteriul de selecţie a fost ca strazile să asigure conectivitatea principalelor puncte de atracţie turistică respectiv accesul spre obiective turistice, balneare, de recreere, parcuri, piaţete, acces autogară şi cele 2 gări CFR:
– ☑️ Având în vedere că actualmente trotuarele străzilor susmenţionate sunt improprii circulaţiei pietonale sau chiar inexistente, se vor executa şi acestea, totalizând 13.790 metri pătraţi.
– ☑️Execuţia de 47 locuri de parcare distribuite astfel : str. Gării 14 locuri, str. Alexandru cel Bun 17 locuri şi str. Eremia Grigorescu 16 locuri. La fiecare din cele 3 zone, câte 2 locuri vor fi accesorizate pentru persoane cu dizabilităti.
– ☑️Construirea de piste de biciclete pe 13 străzi cu o lungime de 3.31 km (Maior Roșița, Nicolae Arbănaș, Eremia Grigorescu, Alexandru cel Bun, 1 Mai, Răducanu, Podul de Fier, Tisești, Oituz, Tudor Vladimirescu, Gării, Locotenent Sion, Spitalului) având caracteristici tehnice de circulatie cu două sensuri, lăţime 2 m, închise marginal cu borduri prefabricate din beton.
2️⃣
– ☑️ Amenajare si modernizare a 55.322 metri pătraţi de spaţii verzi, de recreere şi agrement, respectiv, promenadă împreună cu aleile pietonale aferente. ✔️ Pietonal str. Carol I (fostă Victoriei) pornind de la intrarea in parcul Trandafirilor şi până la autogară cu o suprafaţă de 1.864 m2 şi ✔️Piaţeta Costache Negri (piaţeta Primăriei) în suprafaţă de 6.055 m2 realizându-se: pavaje din piatră cubică şi dale vibropresate, lucrări de gazonare, amenajare peisagistică cu arbori si plante, dotări cu bănci, jardinière, coşuri pentru colectare selectivă, suporturi biciclete stradale, toalete ecologice cu accesorizare pentru persoane cu dizabilităţi, panouri de informare pentru protejarea mediului şi a biodiversităţii.
✔️Parcul Măgura în suprafaţă de 47.403 m2 cu 2 componente: ❎-spaţiu verde existent, amenajat peisagistic cu arbori, arbuşti, plante, prin proiect:25.851 m2 , utilat cu bănci şi ansamble bănci cu mese de sah, jardinière, coşuri pentru colectare selectivă, suporturi biciclete stradale;❎-spaţiu verde nou creat prin proiect 21.552 m2 cuprinzând zone verzi aranjate peisagistic, construire alei pietonale realizate din dale de beton vibropresat, platformă skateparc şi rampe, dotări cu foişoare din lemn bănci, jardinière, coşuri pentru colectare selectivă, suporturi biciclete, diverse panouri de informare pentru protejarea mediului şi a biodiversităţii
3️⃣
– ☑️Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din zona străzilor mai sus menţionate, propuse modernizării, prin instalarea de becuri led cu impact asupra eficientizării consumului energetic şi creşterii atractivităţii staţiunii balneoclimatice. Deasemeni se va dezvolta sistemul de iluminat şi in spaţiile verzi şi pietonale nou create din zona Parcului Măgura, Piaţeta Costache Negri şi str. Carol I. Lungimea sistemului de iluminat public va fi de 10.306 ml din care 8.486 existent pe strazile modernizate şi 1.820 ml reprezintă extindere a sistemului

📌 Priorităţile de care s-a ţinut seamă prin construirea şi punerea in practică a acestui proiect au fost:
– dezvoltarea oraşului din punct de vedere urbanistic şi al infrastructurii rutiere;
– realizarea unui acces sigur şi permanent la reţeaua de drumuri judeţene şi naţionale existente în zonă;
– accesibilizarea unor obiective turistice şi balneare importante;
– diminuarea gradului de poluare;
– crearea în oraşul staţiune a unor noi locuri de recreere, promenadă, joacă, pentru toţi locuitorii oraşului şi turiştii care aleg să petrecă un timp la Tg.Ocna;
– sporirea gradului de atractivitate pentru investitorii locali şi ceilalţi potenţiali atraşi.

📌 Cronologie:
– 2017 – 2018 Concept proiect tinând cont de Strategia de dezvoltare a oraşului Tg.Ocna
– Martie 2018 – semnare Contract de finanţare eligibilitate proiect – oraşul Tg.Ocna – Agenţia de dezvoltare Nord Est
– Martie 2018 – noiembrie 2018 pregătire documentaţii analize, proceduri , avizări, acorduri, rapoarte experti, licitatie executare proiectare
– Decembrie 2018 – aprilie 2019 – analiza documentatiilor de către ADR Nord Est in vederea finanţării investitiei;
– Aprilie 2019 Avizare Dosar achiziţie nr. 8602/OI/4956/02.04.2019 ADR Piatra Neamţ
– Mai – Decembrie 2019 executie şi finalizare proiect tehnic de execuţie
– Decembrie 2019 lansare licitatie execuţie lucrări a investiţiei.

📌Obiectivul principal al acestui ambiţios proiect este realizarea unei infrastructuri moderne, care să satisfacă cerinţele actuale şi de perspectivă ale oraşului Târgu Ocna.

🇹🇩🇪🇺Aşadar rodul activităţii unei echipe complexe implicate în acest proiect (conducere Primărie, Consiliu Local, administrator public, funcţionari publici, specialişti Agenţia Nord Est, consultanţi, experţi tehnici, economici, jurişti, evaluatori autorizati, reprezentanţi instituţii abilitate în avizări) face ca această importantă investiţie să fie implementată în oraşul nostru Târgu Ocna, spre a creşte gradul de confort şi satisfacţie a tuturor locuitorilor respectiv a turiştilor.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on