Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 octombrie 2018, orele 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 31 octombrie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Tirgu Ocna pe trimestrul III – 2018 ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării , prin negociere directă, a terenului în suprafaţă de 14 mp situat în oraşul Tîrgu Ocna, str. Costache Negri , adiacent apartamentului nr. 1 ,bl. C 4, sc. A, jud. Bacău;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 2892 mp , situat în oraşul Tirgu Ocna, Cartier Gura Slănic, punct „Carieră” , jud. Bacău;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţării manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru investiţia „Construire locuinţă, împrejmuire teren şi racord la utilităţi , oraş Tîrgu Ocna,

jud. Bacău”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

8.Informare privind participarea Primarului orasului Tirgu Ocna la sedinta Consiliului Director al Asociatiei Oraselor din Romania , organizata la Chisinau- Republica Moldova si la manifestarile dedicate implinirii a 470 de ani de la fondarea orasului Reni, Regiunea Odessa-Ucraina.

9.Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.