Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 29 noiembrie 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 29 noiembrie 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MITROFAN Mihai Ciprian preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul privat al Orasului Tirgu Ocna, date in administrare catre SC CUPT SA prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr.112 din 22.12.2016, cu modificarile ulterioare ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice, pentru prestatiile executate de societate; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru declansarea procedurii de achizitie a unui teren in vederea reamplasarii statii electrice 110/20kV; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna nr. 15 din 23.02.2017 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei ,, Reabilitare si modernizare străzi in zona centrala a orasului Tirgu Ocna, jud. Bacau; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Informare privind adresa Agentiei Nationale de Integritate nr. 37361/G/II/2018 .

8 .Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.