Comunicat de presă – Centrul Educativ Târgu Ocna:PROIECT DE ACTIVITATE COMPORTAMENTUL – OGLINDA TRĂIRILOR INTERNE

În conformitate cu Strategia națională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019, Centrul Educativ Tg. Ocna, ca unitate subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, desfășoară activități de prevenire a delicvenței juvenile, a abandonului școlar și de facilitare a reintegrării sociale a minorilor și tinerilor internați.

Înțelegând importanța activităților de prevenire a infracționalității, proiectul vizează valorificarea experienței de viață a minorilor și tinerilor pentru conștientizarea efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului uman, necesitatea respectării regulilor și a legilor comunității în care trăiesc și importanța integrării în societate.

Pentru succesul componentei de reintegrare socială este necesar ca demersurile inițiate de sistemul penitenciar (prin intervențiile realizate cu persoanele custodiate în perioada executării pedepsei) să beneficieze de suportul și concursul comunității locale în calitatea sa de partener al serviciului penitenciar dar și de beneficiar al întregului proces de reinserție socială.

În acest context, proiectul se desfășoară în colaborare cu Centrul Rezidențial ”Sfântul Stelian”- Pașcani și își propune ca scop:

  • prevenirea apariției delicvenței juvenile și a abandonului școlar prin cunoașterea riscurilor generate de propriul comportament
  • sensibilizarea comunității cu privire la problematica persoanelor internate
  • optimizarea intervenției derulate de către partenerii locali prin cunoașterea nevoilor și a riscurilor cu care se confruntă
  • consolidarea capacității prospective pentru adolescenții aflați în faza de dezvoltare orientate către țeluri imediate, contextuale, prin garantarea unei experiențe pedagogice, constructive.
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on