Centrul Educativ Tirgu Ocna – COMUNICAT DE PRESĂ -11 FEBRUARIE – ZIUA EUROPEANĂ A NUMĂRULUI DE URGENȚĂ 112

Începând cu anul 2008, 112 esteuniculnumăr de urgenţă care poate fi folosit de pe orice telefon fix, telefon public sau mobil pentru a ajunge, gratuit, la serviciile de urgenţă (ambulanţă, pompieri ş ipoliţie) în orice ţară a Uniunii Europene.

Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 trebuie folosit doar atunci când este necesară intervenţia agenţiilor specializate de urgenţă, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul. Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) este constituit din centre de preluare a apelurilor de urgenţă, având ca dotare un sistem operativ de telecomunicaţii, pentru anunţarea, recepţionarea, prelucrarea şi transmiterea către serviciile specializate de intervenţie ale Poliţiei, Pompierilor, Ambulanţei şi Jandarmeriei.

Dispeceratele 112 funcţioneazăînfiecarereşedinţă de judeţ. PersonalulCentrelor de preluare a apelurilor de urgenţă 112 este format din profesionişti care răspund la apelurile de urgenţă 24 din 24 de ore. Eisuntinstruiţi ca săasisteapelanţiiîncazuri de urgenţăşisă-iajuteîncelmaiscurttimpposibil.

Înacest context,încadrulproiectului „ZiuaEuropeană anumăruluiunic de urgență 112”, marți -11.02.2020, un grup de 10 persoaneinternate din cadrulCentruluiEducativTg. Ocna a vizitatSubstația de AmbulanțăTg.Ocna,activitatecare și-a propus ca obiective:

  • Desfășurarea unei activități de informare a persoanelor internate prin prezentarea unor noțiuni de educație sanitară;
  • Dezvoltarea spiritului de competiție prin activități derulate în grup;
  • Prelucrarea de informații provenite din surse variate;
  • Conștientizarea importanței și utilizării eficiente a serviciului de urgență 112;
  • Formarea și consolidarea comportamentelor dezirabile social la persoanele internate custodiate de centru, prin oferirea unor exemple de viață autentică

Scopulactivităţiiesteacela de a forma înrândulpersoanelorinternate o cultură de bază, care să-iajutesă-şifixezedezvoltareacompetențelorspecifice, valorisiatitudinicetățeneștiprecumșisentimentul de apartenență la comunitatealocalăși a conștiințeinaționaleprinprismasituațiilor de urgență, săacumulezenoicunoştinţe, precumşi o educare a voinţeiîn mod pozitiv.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on