Category: Politica si Administratie

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 26 aprilie 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 26 aprilie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier GHIUREA Niculae preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea “În țelegerii de Cooperare între Orașul Tîrgu Ocna, Judetul Bacau din Romania si sat Capaclia, Raionul Cantemir din Republica Moldova”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Întelegerii de cooperare între Oraşul Tîrgu Ocna, jud. Bacău şi oraşul Baia Sprie, jud. Maramureş”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 29 martie 2018, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 29 martie  2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului Viceprimar Draganuta Neculai presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2018;

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi contractuale de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si a structurilor subordonate Consiliului local al orasului Tirgu Ocna ;

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli conform OG nr. 80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritafile administrapei publice si institutiile publice, modificata si completata de Legea nr. 258/2015

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei Oraselor din Romania ;

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

Continuare >>>

S-a semnat contractul de finantare intre Orasul Tirgu Ocna si Ministerul Dezvoltarii Regionale referitor la proiectul „VALORIFICARE TURISTICĂ ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SPECIFICĂ ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ TÎRGU OCNA”

Vineri 09.03.2018 la sediul Primariei Tirgu Ocna a avut loc semnarea contractului VALORIFICARE TURISTICĂ ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SPECIFICĂ ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ TÎRGU OCNA”, intre orasul Tirgu Ocna , reprezentat prin domnul Ec. Stefan Silochi – primarul orasului Tirgu Ocna si domnul Vasile Asandei, director in cadrul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord Est.

La eveniment au participat consilierii locali, oameni de afaceri de pe raza orasului Tirgu Ocna, reprezentantii primariei.

VALORIFICARE TURISTICĂ ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ SPECIFICĂ ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ TÎRGU OCNA”

  1. Valoarea totala (INV) inclusiv TVA (mii lei)

 

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA) = 17.881,320 mii lei,

respectiv 3.962,267 mii euro

 

Din care construcții montaj (C+M) (exclusiv TVA) = 15.367,159 mii lei,

respectiv 3.405,163 mii euro

 

  1. DESCRIERE PROIECT:
  2. INFRASTRUCTURA RUTIERA

–          Modernizare/reabilitare strazi –  8,246 km

–          Executie trotuare – 13 790 mp

–          Parcari – 47 locuri de parcare din care 6 pentru pentru persoane cu dizabilitati

–          Amenajare piste de biciclete – 3,310 km

Proiectul vizeaza urmatoarele amplasamente: – str. Maior Rosita, str. Nicolae Arbanas, str. Poet Ion Gramada, str. Eremia Grigorescu, str. Alexandru cel Bun, str. Constantin Musat, str. 1 Mai, str. Raducanu, str. Podul de Fier, str. Ion Diaconescu, str. Tisesti, str. Oituz, str. Mihai Eminescu, str. Tudor Vladimirescu, str. Verii, str. Garii, str. Petre Ispirescu, str. Toamnei, str. Valeni, str. Podei, str. Fantana cu Apa Rece, str.  Locotenent Sion, str. Spitalului.

Continuare >>>

C8 – Un nou bloc de locuințe ANL pentru tineri

Autoritatea publică locală a orașului Tărgu Ocna, anunță începerea lucrărilor de construire a blocului C8 ANL , situat în str. 1 Mai , nr.13  , conform Autorizației de construire nr 79/2017.

Predarea amplasamentului a avut loc în data de 29.12.2017.

Lucrările au început în data de 19.02.2018 , iar perioada de execuție este de 12 luni respectiv 19.02.2019. Blocul C8 va avea 48 unitati locative din care 9 cu 2 camere și 39 tip garsonieră și un regim de înălțime P+4.

 

PRIMĂRIA   ORAȘULUI TÎRGU OCNA

Sedinta ordinara a Consiliului Director al AOR la Tirgu Ocna

In perioada 25-27 februarie 2018, la Pensiunea Creangă, din Oraşul Târgu Ocna, jud Bacău, are loc sedinta ordinara al Consiliului Director al AOR – Asociaţia Oraşelor din România.

La sedinta vor participa si un numar de 12-15 primari de orase din Republica Moldova, primari care fac parte din Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova.

Schimbarea conducerii Executivului dă speranță Asociației Orașelor din România, că problemele administrative ale micilor orașe vor fi rezolvate, în acest sens consiliul director reunindu-se pentru a stabili temele de interes privind buna guvernare locală în orașele românești.

Anul acesta se anunță unul în care primarii orașelor din țară vor învăța de la omologii lor din alte state, dar și să le prezinte acestora reușitele lor, schimbul de experiență demarând inițial cu cei din Republica Moldova.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 19 februarie 2018, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 19 februarie  2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier Bucur Aurel preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau , pentru anul 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2018 in vederea efectuarii orelor de munca de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Dezbatere publica proiect buget 2018

Proiectul de buget al orasului Tirgu Ocna pentru anul 2018 a fost publicat pentru consultare pe site-ul Primăriei .

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 30 IANUARIE 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 30 IANUARIE 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier BARNA Liliana preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii “Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau “ si a incheierii de catre ADIS Bacau , in numele si pe seama UAT Tirgu Ocna a Contractului cu SC ECOSUD SA Bucuresti; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau , pentru anul 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat in sectorul de apa si apa uzata ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, oras Tirgu Ocna; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Şedinţă extraordinară de Consiliu Local. 3 proiecte pe ordinea de zi.

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă extraordinarã in data de 19.01.2018 , ora 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier Barna Liliana presedinte de sedinta pentru sedinta extraordinara a Consiliului local Tirgu Ocna din 19.01.2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat in vederea depunerii spre finantare a Proiectului intitulat „ Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati”, cod de proiect 119327, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii “Reabilitare si modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in orasul Tirgu Ocna, jud. Bacau” si “Construire a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dezabilitati in orasul Tirgu Ocna,jud. Bacau”.
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Primaria Tirgu Ocna – INFORMARE cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”

INFORMARE
cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”
                                                
     Referitor la: Obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vă comunicăm următoarele:
•  În data de 13.10.2014 a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 6467 între Oraşul Tîrgu Ocna şi  S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău, având ca obiect executarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”. Valoarea totală a contractului a fost de 92.382,48 lei, sumă decontată prin programul PNDL.
•  În data de 09.09.2015 a fost semnat contractul de finanţare  nr.11709/25.08.2015 ( Ministerul Dezvoltării) – nr.6838/09.09.2015 Oraş Tg.Ocna, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna, jud.Bacău” :
             str.Salinei – 868 ml;
            str.Paraul Vilcica – 201 ml;
            str.Poet Ion Grămadă – 209 ml (parţial);
            str. Coasta Măgurii – 240 ml;
            str. Gura Slănic – 520 ml (parţial);
            str. Ştefan Constantinescu – 357 ml;
            str. Avram Iancu – 447 ml;
            str. Vasile Alecsandri – 208 ml (parţial).
 
      Pe data de 09.11.2015 a fost semnat Actul Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.11709/25.08.2015.  Potrivit art. III. Punctul IV. Obiectul contractului – Valoarea totală a investiţiei este  4.549.204,00 lei (inclusiv TVA), din care:
                          – 4.098.144 lei – valoarea cheltuielilor finanţate prin PNDL,
                          –    451.060 lei – cofinanţarea de la bugetul local
        •  În data de 23.11.2015 a fost publicată documentaţia de atribuire nr.218382 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.458.074 lei  fără TVA , validata de ANRMAP pe data de 25.11.2015. Tot pe 25.11.2015 a fost transmisă pe SEAP Invitaţia de participare nr. 382609 iar pe data de 26.11.2015 a fost validată de ANRMAP. Data licitaţiei a fost stabilită pe 11.12.2015.  Procedura a fost anulată în data de 09.12.2015, deoarece, în conformitate cu prevederile art.209 alin.1 litera c) din OUG 34/2006 -proiectantul nu a raspuns in termen la solicitarile de clarificari depuse in cadrul procedurii. Prin raspunsurile solicitate se modifica continutul documentatiei de atribuire.

Continuare >>>

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on