Category: Politica si Administratie

A fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii operaţionale din cadrul Scolii nr.1, oraş Târgu Ocna, jud.Bacău”.

Ȋn data de 15 iulie 2019, în cadrul Programului Operaţional 2014-2020 Axa prioritară 10 Ȋmbunătăţirea infrastructurii operaţionale, a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii operaţionale din cadrul Scolii nr.1, oraş Târgu Ocna,jud.Bacău”.

Contractul de finanţare în valoare de 18.437.572,88 lei (3896.359,44 euro),a fost semnat la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est de către domnul Asandei Vasile în calitate de director general al Organismului Intermediar şi domnul Ștefan Șilochi, primar al oraşului Târgu Ocna în calitate de beneficiar.

La aceasta întalnire a participat şi doamna Voicu Elena – director al Scolii Gimnaziale nr.1.

27.06.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 27.06.2019 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ANTOHE Cristian preşedinte de şedinţă pentru luna iulie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău , pentru anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

30.05.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 30.05.2019 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier AGHINEA Luminiţa preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatieianuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

25.04.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Ordinea de zi a şedinţei va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier RUSU Mihai preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru imobilul teren , proprietatea orasului Târgu Ocna, aferent spatiului de depozitare situat in orasul Târgu Ocna, str. Costache Negri, zona bloc D13, jud. Bacau ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind asocierea orașului Târgu Ocna cu UNICEF România în vederea implementării Proiectului “România creşte cu tine- Educaţia timpurie, o investiţie în viitor” si aprobarea Acordului de parteneriat;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren ce apartin inventarului bunurilor domeniului privat al oraşului Tîrgu Ocna , judeţul Bacău 
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Targu Ocna – Stadiu lucrari strazi, proiecte finantate prin PNDL I

Poiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 supus dezbaterii publice de catre Primaria orasului Targu Ocna

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019. 

 Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ; 
–  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@tirguocna.ro  pana pe data de 15.04.2019. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019”.

Cadastru gratuit pentru cetățenii orasului Targu Ocna

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a început cea de-a cincea etapă de finanțare a lucrărilor de cadastru general, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF).

Suma totală alocată de ANCPI în această etapă de finanțare pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale, este de aproape 280 de milioane de lei.

Continuare >>>

04.04.2019 – Sedinta extraordinara a Consiliului Local

Joi 04.04.2019 orele 15.00 are loc la sediul Primariei Tirgu Ocna o sedinta extraordinara.

Ordinea de zi cuprinde:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare pentru Proiectul ,,Dezvoltarea, modernizarea, si dotarea infrastructurii operationale din Cadrul Scolii nr 1 Targu Ocna si a cheltuielilor aferente acestuia.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii anexei nr 1 la HCL 44 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ,,Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scolii nr 1 Targu Ocna.

Initiator: Primarul orasului Targu Ocna

Prima atestare documentara a orasului Targu Ocna – 15 martie 1410

rbsh_vivid

Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.03.2019, ora 15.00

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ROŞEŢ Constantin preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2019;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de concesiune stabilit in baza Contractului de concesiune nr. 3469/14.05.2003 , pentru imobilul teren , proprietatea orasului Târgu Ocna, aferent spatiului comercial situat la parterul blocului F15 din orasul Târgu Ocna, str. General Eremia Grigorescu, jud. Bacau ;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului orasului Târgu Ocna, pentru anul 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare catre S.C Compania Regionala de Apa Bacau SA a bunurilor rezultate in urma implementarii Proiectului „ Extindere infrastructura de canalizare in orasul Târgu Ocna, jud. Bacau”;

Continuare >>>
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on