Category: Politica si Administratie

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 30 august 2018, ora 15.00

R O M Â N I A JUDETUL BACAU ORASUL TIRGU OCNA P R I M A R

 D I S P O Z I Ţ I A NR. 333 DIN 21.08. 2018

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TÎRGU OCNA

ÎN ŞEDINŢA ORDINARA LA DATA DE 30.08.2018

 Primarul oraşului Tîrgu Ocna, judeţul Bacău.

Având în vedere prevederile art. 39, alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001 – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 68 si art. 115, alin.1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale – republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006.

D I S P U N :

 Art.unic. Convocarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna  în şedinţă ordinarã  in data de 30.08.2018 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier ISAIC Răducu George preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Util Conseca SRL;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind transformarea gradului profesional debutant in grad profesional asistent ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu pentru un functionar public si modificarea corespunzatoare a statului de functii al Aparatului de specialitate al primarului orasului Tirgu Ocna;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2892 mp, teren situat in orasul Tirgu Ocna, Cartier Gura Slanic – Punct Cariera , jud.

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Intrebari, interpelari ,

P R I M A R ,                                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Stefan SILOCHI                                                           SECRETAR ORAS Corina VÃSOIU

 

Înțelegeri de cooperare între orașele Reni regiunea Odessa (Ucraina), Gola Pristani, regiunea Herson (Ucraina) și orașul Tîrgu Ocna

Ziua de sâmbătă a avut o importanta deosebita pentru orasul nostru. In sala de sedinte a Primariei orasului Tirgu Ocna s-au semnat urmatoarele Intelegerii de cooperare: Orasul Tirgu Ocna si orasul Reni din regiunea Odessa, Ucraina, Orasul Tirgu Ocna si orasul Gola Pristani, regiunea Herson, Ucraina. In cadrul acestor manifestari s-a semnat si Intelegerea de cooperare intre Consiliul Judetean Bacau si raionul Ovidiopol, regiunea Odessa – Ucraina, prin prezenta presedintelui Consiliului Judetean Bacau – dl Brasoveanu Sorin si a presedintelui Consiliului Raional Ovidiopol, Vladimir Levciuk.

Au fost prezenti la eveniment: Primarul orasului Reni – IGOR PLEHOV, Primarul orasului Gola Pristanii – OLEKSANDR BABYCH, viceprimarul orasului Avangard – IVANOV IGOR PETRU, Presedinte Societatea Romana National Culturala Cetatea Alba – VITALY PENKOVKY, Consulul General al Romaniei la Odessa – MAMANT VALENTIN, Presedintele Raionului Ialoveni – CARMANU LILIAN, Primarul orasului Cricova – VALENTIN GUTAN, Primaria satului Capaclia – STAVILA RAISA (contabil sef), Viceprimarul orasului Ceadir-Lunga – CURDOV IVAN.

Primaria Tirgu Ocna – PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe  din oraşul Tîrgu Ocna, jud. Bacău 

Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat ;

–  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre  se vor transmite pana pe data de 24.08.2018, pe adresa de e-mail a institutiei :  primaria@tirguocna.ro, sau se vor depune la Registratura generala a institutiei .

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 26 iulie 2018, orele 15.00

Se convoacã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  26 iulie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier ILIE Ionel preşedinte de şedinţă pentru luna august 2018; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2.Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3.Proiect de hotarare privind aprobarea “Înțelegerii de Cooperare  între Orașul Tîrgu Ocna, Judetul Bacau din Romania si orasul Reni, Regiunea Odessa – Ucraina”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele orașului Tirgu Ocna – 2018” – editia a XVIII-a;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de ocupare a domeniului public de catre agentii economici , pentru evenimente speciale organizate in zona de agrement Parc Magura;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Tirgu Ocna  pe trimestrul II – 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

7.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

8  Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018;

9.Intrebari, interpelari , raspunsuri.

Orașele Baia Sprie și Târgu Ocna se vor înfrăți

Orașele Baia Sprie și Târgu Ocna se vor înfrăți recent. Unul dintre segmentele pe care vor colabora cele doua institutii administrative este cel cultural-istoric.

Avem un proiect mare in comun prin care incercam sa studiem si sa prezentam suferintele celor care au fost supusi la munca silnica in minele din Baia Sprie respectiv cei intemnintati la penitenciarul din Tirgu Ocna, adevarati eroi ai neamului care au dus lupta impotriva sistemul comunist din Romania, a declarat Alin Birda primarul orasului Baia Sprie.

Parteneriatul intre cele doua administratii locale se va semna in data de 26 iulie 2018 , iar colaborarea va fi pe termen lung.

Primaria Tirgu Ocna – Informare

In data de 07 iulie 2018 Comisia numita prin Ordinul Prefectului nr.93/08.05.2017, formata din : Consiliul Judetean Bacau , Inspectoratul de Constructii Bacau , Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau, Directia de Sanatate Publica Bacau, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau , Seviciul Public Judetean Bacau, Directia pentru Agricultura Bacau, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta alimentelor , Directia Nationala de Drumuri, s-au intrunit la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna in vederea constatarii si evaluarii pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase in orasul Tirgu Ocna, din perioada 28-30.06.2018.

Din partea institutiei au participat Primarul orasului Tirgu Ocna, Stefan Silochi si doamna consilier Cozma Simona Dana, care au insotit comisia in zonele afectate de inundatii (cartier Poieni – str.Mosoare, str.Nucului; str.Tabacari; str.Gura Slanic; str.Trotus; str.Abator; str.Neptun si Fdt.C.Negri).

Au fost inventariate un numar de 9 gospodarii si anexe, s-a constatat distrugerea unei portiuni a retelei de apa potabila in cartierul Gura Slanic si str.Bradului, precum si afectarea Statiei de Epurare si a Statiei Electrice 110 kv din str. Fdt. C.Negri.

Autoritatea Locala recomanda cetatenilor afectati de inundatii sa evite consumul apei din fantani si sa se prezente la medic in cazul inregistrarii unor afectiuni digestive sau stari febrile.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 28 iunie 2018, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 28 iunie 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier IARU Gheorghe preşedinte de şedinţă pentru luna iulie 2018; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru
declansarea procedurii de concesiune a unor suprafete de teren , proprietatea orasului Tirgu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru
declansarea procedurii de achizitie a unui teren pentru desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor vegetale și a deșeurilor rezultate din demolări și construcții; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar localitatii Capaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol in primul semestru al anului 2018;

7. Intrebari, interpelari , raspunsuri

Primaria Tirgu Ocna – Anunt

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 30 mai 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 30 mai 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier GROZAVU Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului in suprafata de 600 mp aferent imobilului-constructie situat in str. Eremia Grigorescu, nr. 6, oras Tirgu Ocna, edificat pe teren concesionat;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind completarea Actului constitutiv al SC Util Conseca SRL aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 67 din 20.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Primăria Stațiunii Tîrgu Ocna – Premiu în balneoclimatologie

Primăria Stațiunii Tîrgu Ocna premiată de către Institutul Naţional de Recuperare Medicina Fizică şi Balneoclimatologie, pentru calitatea factorilor naturali terapeutici, bazelor de tratament şi implicarea administraţiei publice locale precum şi ape minerale terapeutice în cadrul celei de-a XV-a Conferinţă Naţională de Balneologie şl Recuperare Medicală, Bucureşti  10-12 mai 2018 la Palatul Patriarhiei Aula Magna ‘Teoctist Patriarhul’.

Evenimentul a fost dedicat aniversării centenarului Marii Uniri România 100 ani.

La eveniment au participat specalişti în balneologie şi recuperare medicala, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii,Academiei de Stiinte, U.M.F Carol Davila, Ministerului Turismului,Asociatiei primarilor oraselor balneare din Romania,O.P.T.R.B., I.N.R.M.F.B,  manageri ai instituţiilor publice şi private din domeniul medical, medici cu specializări diverse.

Cu ocazia deschiderii conferintei Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologie a fost organizată o festivitate specială în care au fost premiate 15 staţiuni balneare pentru calitatea factorilor naturali terapeutici, bazelor de tratament şi implicarea administraţiei publice locale precum şi ape minerale terapeutice.

Primăriile premiate sunt: Primăria Stațiunii Tîrgu Ocna, Geoagiu Bai, Techirghiol,Eforie,Sovata,Mangalia,Herculane,Amara,Vatra Dornei,Pucioasa,Baile Felix,Baile Govora, Baile Olanesti, Calimanesti,Baile Tusnad.

Conferinta a fost un moment bun şi un prilej optim pentru schimbul de cunoştinţe, care a generat noi idei, concepte, strategii şi abilitati practice în recuperarea medicala, in beneficiul pacienţilor şi prestigiul balneologiei româneşti.