Category: Politica si Administratie

Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.03.2019, ora 15.00

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ROŞEŢ Constantin preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2019;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de concesiune stabilit in baza Contractului de concesiune nr. 3469/14.05.2003 , pentru imobilul teren , proprietatea orasului Târgu Ocna, aferent spatiului comercial situat la parterul blocului F15 din orasul Târgu Ocna, str. General Eremia Grigorescu, jud. Bacau ;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului orasului Târgu Ocna, pentru anul 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare catre S.C Compania Regionala de Apa Bacau SA a bunurilor rezultate in urma implementarii Proiectului „ Extindere infrastructura de canalizare in orasul Târgu Ocna, jud. Bacau”;

Continuare >>>

Consiliului Judetean Bacau – repartizarea cotei de 17.5% si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2019

Hotararea 44 din 23.03.2019, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la art. 4, lit. c, art. 6, alin. (2) și (6) din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

Anexe :

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Taxe si impozite 2019

Impozite si taxe localeAlte taxe locale Primarie
Taxe speciale Primarie 
Taxe locale –  Muzeu, Casa de cultura, Stadion, Sali de sport
Taxe locale – Piata, Obor
Taxe locale – Pasune
Taxe judiciare de timbru
Indicele de indexare pentru taxele de concesiuneTaxe Centrul Balnear Parc Magura

Sedinta Consiliului Local Tg Ocna – 28.02.2019, ora 15.00

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică, a unui spaţiu, având destinaţie cabinet medical de pediatrie, situat în imobilul din str.Slătineanu, nr.1, oraş Târgu Ocna ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare strazi oraş Târgu Ocna”
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Programul Salinei Tirgu Ocna in perioada sarbatorilor de iarna

Incepand cu data de 22.12.2018 se redeschide Baza de Turism .

Programul de vizitare zilnic, este cuprins intre orele 07:00-15:00.

Ultima intrare se efectueaza la ora 14:00.

Important: In zilele de 01si 02 IANUARIE 2019 Baza de Turism este INCHISA

19.12.2018, orele 14.00 – Sedinta ordinara a consiliului local Tirgu Ocna

Art.unic. Convocarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 19.12.2018 , ora 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea domnului Viceprimar NUŢU Costache preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar- gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în orasul Tirgu Ocna ;
Iniţiator – Viceprimarul oraşului Tîrgu Ocna ;

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 29 noiembrie 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 29 noiembrie 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MITROFAN Mihai Ciprian preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul privat al Orasului Tirgu Ocna, date in administrare catre SC CUPT SA prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr.112 din 22.12.2016, cu modificarile ulterioare ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice, pentru prestatiile executate de societate; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru declansarea procedurii de achizitie a unui teren in vederea reamplasarii statii electrice 110/20kV; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

A N U N T
 
 Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 16 din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna – www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

–          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Serviciul buget contabilitate.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@tirguocna.ro  pana pe data de 7.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019„.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 octombrie 2018, orele 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 31 octombrie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Tirgu Ocna pe trimestrul III – 2018 ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării , prin negociere directă, a terenului în suprafaţă de 14 mp situat în oraşul Tîrgu Ocna, str. Costache Negri , adiacent apartamentului nr. 1 ,bl. C 4, sc. A, jud. Bacău;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 2892 mp , situat în oraşul Tirgu Ocna, Cartier Gura Slănic, punct „Carieră” , jud. Bacău;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţării manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Dispozitia nr. 235 din 14.06.2018 privind stabilirea locatilor in care se pot desfasura adunarile publice in orasul Tirgu Ocna

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on