Category: Politica si Administratie

Primaria Tirgu Ocna – Informare

Informare

         In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului Tirgu Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public” din data de 25 ianuarie 2017.

Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Sursa: Primaria Tirgu Ocna

Primaria Tirgu Ocna – ANUNT INCHIRIERE LOCURI DE PARCARE

CĂTRE,  CETĂŢENII  BLOCURILOR  A 4,A5,A6,A8, A11( scara C), B 8, Str. Căpitan Buşilă, oraş Tirgu Ocna, judeţul Bacău

     Primăria oraşului Tirgu Ocna implementează Proiectul  de modernizare a străzii  CĂPITAN BUŞILĂ, ORAŞ TÎRGU OCNA, constând în asfaltarea străzii, reabilitarea trotuarelor şi amenajarea parcărilor de reşedinţă.

     La finalizarea proiectului toate locurilor de parcare  vor fi marcate corespunzător şi vor fi închiriate proprietarilor de autoturisme conform Hotărârii nr.18 din 26.02.2014 a Consiliului Local al Oraşului Tirgu Ocna.

Pentru identificarea necesităţilor de parcare, persoanele interesate vor depune cerere până la data  15.06.2017.

Ulterior se vor  centraliza toate solicitările şi  va fi  organizată  licitaţie publică în condiţiile legii.

Regulamentul şi cererea tip le accesaţi  pe pagina de internet a  Primăriei oraşului Tirgu Ocna   “ www.tirguocna.ro” – secţiunea “ Acte necesare pentru ” – Urbanism – Inchiriere loc de parcare.

Informaţii suplimentare pot fi oferite la sediul instituţiei, strada Trandafirilor, nr. 1, telefon 0234/344114 – int. 131, 122,  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Sursa: Primaria Orasului Tirgu Ocna

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 27 aprilie 2017, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 27 aprilie 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier LEOLEACA Lenuta preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2017;   Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna nr. 62 din 18.11.2010 – privind aprobarea cofinantarii proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau” ;   Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru sustinerea competitiei sportive organizata la nivelul orasului statiune Tirgu Ocna “Cupa Magura” la judo;   Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Raportul Primarului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Tirgu Ocna;

5. DIVERSE .

LIBERALII TIRGUOCNENI ȘI-AU ALES LIDERUL PENTRU URMĂTORII PATRU ANI!

Sambata 08 aprilie 2017 , la Tirgu Ocna s-au desfășurat alegerile pentru biroul de conducere a organizației locale PNL.

Noua structură de conducere a organizației PNL Tirgu Ocna pentru următorii patru ani este formată din:

Preşedinte  – Mihai Rusu, (consilier local) ;

Vicepreşedinţi – Antohe Cristian (consilier local);  Iaru Gheorghe (consilier local);  Aparaschivei Robert; Pochiscan Vasile; Secretar si Trezorier – Leoleaca Lenuta (consilier local).

Mihai Rusu este în prezent consilier local, la alegerile pentru funcția de primar al orasului Tirgu Ocna, din vara trecută, s-a situat al doilea în opțiunile electoratului.

Primaria Tirgu Ocna – Anunt taxe si impozite 2017

ANUNT

                Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX), impozitele si taxele pe proprietate se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, datorat  pentru intregul an de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, pana la data de 31 martie 2017, se acorda o bonificatie de 10%.

Dupa expirarea acestui tremen, se vor percepe majorari de intarziere conform  art.183 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile ulterioare.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Pentru anul 2017, Taxa speciala de salubrizare stabilita conform H.C.L. nr.2/26.01.2017 se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente :

–         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

–         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

–         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

–         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie );

Plata Taxei speciale de salubrizare persoane fizice se poate efectua si anticipat pentru tot anul in curs.

Relatii suplimentare va pot fi oferite de catre Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite si Compartimentul informarea cetateanului, relatii cu publicul, telefon: 0234/344114 interior 125.

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

sursa: http://www.tirguocna.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=87

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 MARTIE 2017, ora 14.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 31 MARTIE 2016, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier ISAIC Raducu George preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2017; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2017; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind demararea procedurilor pentru accesarea unui credit bancar in vederea achizitionarii imobilului situat in orasul Tirgu Ocna, str. Gh. Asachi, nr. 2, jud. Bacau ; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 19.550 lei pentru participarea administratiei publice locale la organizarea Competitiei de mountain bike – tip cross si trail run (alergare) „Calatorie intre cer si pamant” – editia a V-a , in colaborare cu S.N.S. S.A. – Sucursala Salina Tirgu Ocna Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1, punctul 7 din Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 6 din 29.01.2017 – aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza unitatii administrativ teritoriale – oras Tirgu Ocna Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

7. Raport privind starea generalã economico-socialã si de mediu a orasului Tirgu Ocna pentru anul 2016;

8. DIVERSE .

Ministerul Educației a lansat pe agenda publică dezbaterea privind noua lege a educației

Ministerul Educației Naționale a prezentat miercuri, 15 martie, în cadrul unui eveniment  organizat la Academia de Studii Economice din București (Învățământul universitar – prezent și viitor), direcțiile de acțiune privind asumarea opțiunilor majore ale educației și elaborarea proiectului de lege a educației.

Prezent la această reuniune a decidenților din învățământul superior, primul-ministru al României, Sorin Grindeanu, a declarat că, în contextul deselor modificări operate în actuala lege a educației (Legea nr. 1/2011), este nevoie de o viziune coerentă, generală, strategică a întregii societății asupra educației pe termen mediu și lung, asumată de toți factorii guvernamentali și neguvernamentali interesați. „Cred că a venit timpul să ne așezăm cu toții la aceeași masă și să găsim acele soluții care să ne permită să avem o legislație funcțională pe termen lung, transparentă și predictibilă în acest domeniu. Avem nevoie de o lege nouă, adaptabilă, concisă și cuprinzătoare, pentru ca reforma în domeniul educației să fie un proces adecvat unei societăți bazate pe cunoaștere, economie de piață, competiția valorilor și stat de drept. Pentru a construi o «Românie competentă» avem însă nevoie de o viziune pe termen lung – până în 2030, la care să participe toate forțele societății”, a afirmat premierul Sorin Grindeanu.

La rândul său, ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, a susținut că se impun reglementări flexibile și coerente pentru cadrul general de organizare și funcționare a Sistemului Național de Educație. „Din cele 365 articole ale actualei legi, au fost modificate 152, ceea ce reprezintă 41% din ansamblul ei. De asemenea, din anumite puncte de vedere, legea arămas în urmă față de realitățile economico-sociale actuale. Prin urmare, o nouă lege trebuie să impună responsabilitate, atât școlilor și universităților, cât și  cadrelor didactice, să prevadă o mai bună și permanentă pregătire a acestora, deoarece de priceperea și ținuta lor profesională depinde în foarte mare măsură progresul elevilor și studenților”, a declarat ministrul Educației.

Continuare >>>

Noua drumuri din judetul Bacau, propuse spre finantare prin PNDL

La Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene au fost depuse marti 14.03.2017,  documentațiile tehnico-economice aferente unui număr de 9 proiecte de reabilitare și modernizare de drumuri județene propuse spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.).
Obiectivele propuse spre finanțare sunt:
– DJ 241 B Pădureni-Godovana, lungime de 15.43 km;
– DJ 252F, Ungureni-Gârla Anei-Bărtășești, lungime 13.8 km;
– DJ 243B, Vultureni (intersecție cu DJ 241A) – Parincea (intersecție cu DJ 252), lungime de 21.33km;
– DJ 243B, Motoșeni-Stănișești, lungime de 15 km;
– DJ 252A, Horgești-Răcătăul de Jos (DJ 252B), lungime de 7.4 km;
– DJ 119, la Ciucani, lungime 2.25 km;
– DJ 123, limită județ Harghita – Valea Uzului – Dărmănești – DN 12A, lungime 21.10 km;
– DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, lungime 15.06km;
– DJ 117, Poduri, lungime 4.18 km.

Aceste drumuri, cu o lungime de 113,3 km sunt prevăzute a fi reabilitate și modernizate cu finanțare prin P.N.D.L, etapa aprobării acestora de către Consiliul Județean Bacău fiind una obligatorie.

 

Sursa:  Consiliul Judetean  Bacau

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ (PNDL) – INVESTIŢII IN DERULARE LA TIRGU OCNA

1. Modernizare 4 strazi in oraşul Tg.Ocna, jud Bacău : str. Tăbăcari, Viişoara, D.Caurea, Cpt.Buşilă.

2. Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna , jud Bacău: 8 străzi în oraşul Tg.Ocna str. Salinei, Poet Ion Grămadă, Pîrău Vîlcica, Avram Iancu, V.Alecsandri, St. Constantinescu, Coasta Măgurii, Gura Slănic.

PROGRAME PNDL depuse

​Proiectul “Rreabilitare şi modernizare străzi în zona centrală a oraşului Tg.Ocna, jud Bacău (11.135 ml lungime) HCL 15 / 23.02.2017

​Proiectul “Rreabilitare şi modernizare străzi în cartierele oraşului Tg.Ocna, jud Bacău (10918 ml lungime) HCL 16 / 23.02.2017

Proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Scoala nr. 1, oraş Tîrgu Ocna, județul Bacău” finantat prin Programul national de dezvoltare locala; HCL 17 / 09.03.2017

Proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Gradinita Piticot A , oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău” finantat prin Programul national de dezvoltare locala; HCL 18 / 09.03.2017

​Proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Gradinita Piticot B , oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău” finantat prin Programul national de dezvoltare locala HCL 19 / 09.03.2017

Proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Școala nr. 2, oraş Tîrgu Ocna, județul Bacău” finantat prin Programul national de dezvoltare locala HCL 20 / 09.03.2017

Proiect privind “Modernizare şi dotare Colegiu C.Negri , oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău” finantat prin Programul national de dezvoltare locala HCL 21 / 09.03.2017

Proiect privind Reabilitare modernizare şi dotare Liceul tehnologic , oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău, finantat prin Programul national de dezvoltare locala HCL 22 / 09.03.2017
Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru proiectul „ Modernizare sistem iluminat public in orasul Tirgu Ocna, judetul Bacau” HCL 23 / 09.03.2017
Proiect privind “Construire şi dotare centru multifuncţional tip creşă în zona Tiseşti, oraş Tirgu Ocna jud Bacău” HCL 24 / 09.03.2017

Camera Deputaţilor a decis, marţi, ca ziua de 27 martie să fie declarată Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătoare naţională

Camera Deputaţilor a decis, marţi, ca ziua de 27 martie să fie declarată Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătoare naţională, iniţiatorul proiectului, deputatul PMP Eugen Tomac, susţinând că „uitarea istoriei este totuna cu trădarea”, informează Mediafax.

“Guvernul României şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale iau măsurile necesare pentru ca, în data de 27 martie, drapelul României să fie arborat în conformitate cu prevederile Legii nr 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de căre autorităţile şi instituţiile publice”, potrivit Legii privind declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională.

Ziua Unirii Basarabiei cu România va putea fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale, muzee, reprezentanţele României în străinătate, prin organizarea de evenimente şi manifestări publice şi cultural-ştiinţifice dedicate acestei sărbători.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material şi logistic organizarea şi desfăşurarea manifestărilor amintite, potrivit sursei citate.

„Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului român. Atunci, după 106 ani de ocupaţie ţaristă, Basarabia a revenit în graniţele ei fireşti, fiind prima provincie românească care s-a unit cu România.(…) Este obligaţia noastră, a celor care astăzi răspundem în faţa românilor, de a demonstra că preţuim valorile româneşti de veacuri şi pe cei care ni le-au lăsat moştenire. Uitarea eroilor neamului românesc, uitarea istoriei este totuna cu tradarea”, a declarat deputatul PMP Eugen Tomac, în expunerea de motive.

Continuare >>>