Category: Politica si Administratie

Proces de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC CUPT SA TIRGU OCNA

ANUNT

Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

       Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 17 noiembrie 2017, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 24  noiembrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 27 octombrie 2017, orele 14.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  27 octombrie 2017, orele 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier RUSU Mihai preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2017;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
2. Proiect de hotarare privind transformarea postului contractual de referent tr. IA in inspector grad profesional II din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, structura subordonata Consiliului local Tirgu Ocna ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului si a serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Tirgu Ocna , pentru anul 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
4. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Sedinta extraordinara a CL Tirgu Ocna, luni 16.10.2017

Ordinea de zi a sedintei va fi urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei in domeniul public al orasului Tirgu Ocna a unor imobile urmare a identificarii si delimitarii conf documentatiei cadastrale, in vedera intabularii in cartea funciara.

2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

3. Proiect de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public de interes in domeniul privat al orasului Tirgu Ocna.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

Reprezentanţii Consiliului local al orasului Tirgu Ocna in consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant de pe raza administrativa a orasului Tirgu Ocna, judeţul Bacãu, pentru anul scolar 2017-2018

Şcoala gimnaziala nr.1 Tirgu Ocna – 2 consileri:

– domnul consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă;

– domnul consilier CRISTIAN Antohe;

Şcoala gimnaziala nr.2 Tirgu Ocna – 2 consileri

– domnul consilier BUCUR Aurel;

– domnul consilier PANŢÎRU CRISTINEL

Colegiul Naţional ,,Costache Negri” Tirgu Ocna – 3 consilieri

– doamna consilier BARNA Liliana

– doamnul consilier Mihai RUSU;

– domnul consilier NUŢU COSTACHE

Liceul Tehnologic Tirgu Ocna –  1 consiler

– domnul consilier GROZAVU Ioan;

Grãdiniţa ,, Anna Maria” Tirgu Ocna – 1 consilier

– doamna consilier AGHINEA Luminiţa

Atributiile membrilor consiliilor de administratie , sunt prevazute in art.96, alin.7), din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Primaria Tirgu Ocna – A N U N T

ANUNT

Conform  Hotărârii Consiliului Local Nr. 2 din 26.01.2017, s-a aprobat taxa specială de salubritate, în cuantum de 9,61 ron/persoana/lună, pentru toate persoanele fizice, cu domiciliul sau resedinta pe raza orasului Tîrgu Ocna, jud. Bacău. Taxa speciala de salubritate se datoreaza lunar si se achita trimestrial pana la urmatoarele date scadente:

–         31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) ;

–         30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie);

–         30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie);

–         31 decembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie);

Persoanele fizice care până la această data nu au depus DECLARATIA DE IMPUNERE, pentru care a expirat si al treilea termen de plata (30 septembrie), sunt invitate  la sediul Primăriei Tîrgu Ocna, Serviciul buget contabilitate – taxe si impozite pentru a completa documentatia cu toate datele de identificare ale persoanelor care locuiesc în imobil.

Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – A N U N T

 Primaria orasului Tirgu Ocna aduce  in atentia cetatenilor faptul ca AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA  recruteaza :

– EXPERTI ELECTORALI

– OPERATORI DE CALCULATOR IN SECTIILE DE VOTARE

Avand in vedere faptul ca, potrivit art. 16 alin.5 din Legea nr. 208/2015 primarii au obligatia de a redirectiona cererile depuse de persoanele interesate sa faca parte din corpul expertilor electorali /operatori de calculator, catre Autoritatea Electorala Permanenta, avem rugamintea de a depune la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna – Secretar oras  cererea (pe baza de aviz sau examen, dupa caz) , insotita de o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii .

Documentele solicitate le puteti depune si personal la sediul AEP – FILIALA BACAU : contact : tel. 0234.211010; e-mail : filiala.bacau@roaep.ro

Mai multe informatii puteti obtine accesand urmatorul link :

Documente privind recrutare Experti electorali si Operatori de calculator in sectiile de votare 

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 28 septembrie 2017, orele 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  28 septembrie 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier ROSET Constantin presedinte de sedinţă pentru luna octombrie 2017;
Initiator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Tirgu Ocna in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din raza administrativa a orasului Tirgu Ocna, pentru anul scolar 2017-2018;
Initiator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului privat al orasului Tirgu Ocna insusit prin H.C.L. nr. 37 /2007
Initiator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de stabilire a valorii chiriei pentru locuintele situate in blocurile construite cu fonduri ANL;
Initiator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 8 august 2017, orele 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  8 august 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2017

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

2. Proict de hotarare privind transformarea unor posturi, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat celui superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Tirgu Ocna.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si din cadrul serviciilor si compartimentelor subordonate consiliului local in conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind luarea in administrare a unor echipamente de colectare a deseurilor de catre orasul Tirgu Ocna in scopul realizarii Proiectului de interes comun Sistem integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Informare

INFORMARE

     Avand in vedere adresa primita de la ELECTROIND SRL Onesti, va informam ca in data de 29.07.2017, intre orele 08.00-16.00 pentru consumatorii alimentati din PT 25 Tirgu Ocna – zona de sus a cartierului Tisesti , se va intrerupe curentul electric ca urmare a unor lucrari la postul de transformare provizoriu. 

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 20 iulie 2017, orele 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  20 iulie 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier PANTÎRU Cristinel preşedinte de şedinţă pentru luna august  2017;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie pentru SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporatista;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren ce apartin inventarului domeniului public al orasului Tirgu Ocna, jud. Bacau;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectului “Valorificare turistica si modernizare infrastructura specifica in statiunea balneoclimatica Tirgu Ocna” ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>