Category: Politica si Administratie

Orasul Targu Ocna a primit prin rectificare bugetara suma de 3.2 milioane lei

Prin rectificarea bugetară adoptată de către Guvernul României condus de doamna Viorica DĂNCILĂ, au fost alocați 3.200.000 lei orașului Târgu Ocna.

Aceste sume urmeaza sa fie direcționate în cofinanțarea proiectelor aflate în derulare (in primul rând finalizare strada Salina și străzile Poet Ion Grămadă și Pârâu Vâlcica) și în susținerea unor lucrări şi servicii total necesare acum în prag de iarnă pentru comunitatea noastră!

26.09 – Sedinta ordinara a Consiliului Local

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier GROZAVU Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale identificată în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 8 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

28.08.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Art.1Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 28.08.2019, ora 15.00, la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna din str. Trandafirilor, nr. 1, judeţul Bacău.

Art.2.Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţiei.

Art.3. Materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispozţie vor fi transmise membrilor Consiliului local Târgu Ocna în format electronic pe adresele de e-mail comunicate secretarului oraşului.

Continuare >>>

31.07.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 31.07.2019

1.Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier BARNA Liliana preşedinte de şedinţă pentru luna august 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea eroarii materiale identificată în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 8 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

A fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii operaţionale din cadrul Scolii nr.1, oraş Târgu Ocna, jud.Bacău”.

Ȋn data de 15 iulie 2019, în cadrul Programului Operaţional 2014-2020 Axa prioritară 10 Ȋmbunătăţirea infrastructurii operaţionale, a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii operaţionale din cadrul Scolii nr.1, oraş Târgu Ocna,jud.Bacău”.

Contractul de finanţare în valoare de 18.437.572,88 lei (3896.359,44 euro),a fost semnat la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est de către domnul Asandei Vasile în calitate de director general al Organismului Intermediar şi domnul Ștefan Șilochi, primar al oraşului Târgu Ocna în calitate de beneficiar.

La aceasta întalnire a participat şi doamna Voicu Elena – director al Scolii Gimnaziale nr.1.

27.06.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 27.06.2019 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ANTOHE Cristian preşedinte de şedinţă pentru luna iulie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău , pentru anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

30.05.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 30.05.2019 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier AGHINEA Luminiţa preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatieianuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

25.04.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Ordinea de zi a şedinţei va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier RUSU Mihai preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru imobilul teren , proprietatea orasului Târgu Ocna, aferent spatiului de depozitare situat in orasul Târgu Ocna, str. Costache Negri, zona bloc D13, jud. Bacau ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind asocierea orașului Târgu Ocna cu UNICEF România în vederea implementării Proiectului “România creşte cu tine- Educaţia timpurie, o investiţie în viitor” si aprobarea Acordului de parteneriat;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren ce apartin inventarului bunurilor domeniului privat al oraşului Tîrgu Ocna , judeţul Bacău 
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Targu Ocna – Stadiu lucrari strazi, proiecte finantate prin PNDL I

Poiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 supus dezbaterii publice de catre Primaria orasului Targu Ocna

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019. 

 Acest material este disponibil  la :

–  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ; 
–  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@tirguocna.ro  pana pe data de 15.04.2019. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019”.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on