Category: Politica si Administratie

28.05.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

Astazi la sediul Primariei Targu Ocna are loc sedinta C.L. pe luna mai

Ordinea de zi cuprinde:

http://orasul-targuocna.ro/images/stories/Dispozitii%20primar/anexa%20Disp.%20convocare%20sed.%20CL%20mai%202020.pdf

30.04.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier PANŢĨRU Cristinel preşedinte de şedinţăpentru luna mai 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2020;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. UTIL CONSECA SRL pentru anul 2020;

Continuare >>>

26.03.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MITROFAN Mihai Ciprian preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public al oraşului Târgu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Măsuri adoptate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Targu Ocna, cu privire la prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, aflat sub conducerea primarului Stefan Silochi, întrunit în ședință extraordinară în cursul zilei de miercuri 11.03.2020, a luat mai multe decizii în sensul prevenirii infectării populației din Targu Ocna cu Coronavirus.

Măsurile au fost luate în contextul epidemiologic actual de la nivel european, a cazurilor semnalate la nivel național, precum și a stării potențial generatoare de situații de urgență de la nivel local. Este vorba de cetățeni cu domiciliul în orașul Targu Ocna care se reîntorc din zonele afectate de virusul Covid-19 și care reprezintă factori de risc.

Pe teritoriul orasului Targu Ocna nu se înregistrează nici un caz de persoană confirmată cu coronavirus, dar 14 persoane se afla in izolare la domiciliu care sunt monitorizate de asistenții medicali comunitari și DSP Bacau.

Au fost invitati: directorii unitatilor de invatamant din Targu Ocna, asistentii medicali din scoli, asistentul medical comunitar, agentii economici importanti de pe raza orasului, medicii de familie, reprezentanti ai politiei si jandarmeriei, salariati ai primariei.

Masurile luate:

  • in scoli s-au introdus aparate cu dezinfectante chiar de la deschiderea anului scolar
  • grafice de dezinfectii
  • dezinfectarea scolilor cu o firma specializata
  • dezinfectarea interiorului primariei (toate birourile au fost dezinfectate)
  • monitorizarea persoanelor izolate la domiciliu
  • functionarea Primariei Targu Ocna nu va fi afectata, nu se va restrictiona nimic
  • s-au instalat dispensere cu dezinfectanti pentru maini la fiecare intrare

Primaria Targu Ocna – Proiect supus dezbaterii publice

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural “Ion Talianu”, Casei de Cultură a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

     Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 10.04.2020.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural “Ion Talianu”, Casei de Cultură a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

Miercuri 26.02.2020 orele 15.00, are loc la sediul Primariei Tirgu Ocna sedinta extraordinara a consilierilor locali.

Ordinea de zi cuprinde:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

18.02.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al oraşului Târgu Ocna si a Contractului de delegare directa a gestiunii acestui serviciu catre SC Util Conseca SRL ;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Investițiile în infrastructura școlară din oras continuă !

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord –Est – organism intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, notifică decizia de a reevalua şi contracta cererea de finanţare depusă de oraşul Târgu Ocna privind Proiectul:
📌„Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul ȘCOLII nr. 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău”.

Continuare >>>

Primul efect al căderii Guvernului: Primarii vor fi aleşi într-un singur tur şi anul acesta

Guvernul Ludovic Orban a fost demis, miercuri 05.02.2020, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR fiind votată de 261 de parlamentari.

Legea care a făcut obiectul angajării răspunderii se consideră respinsă. Aşadar, în acest moment, prevederile legale cu privire la alegerea primarilor într-un singur tur rămân în vigoare.

Alegerea primarilor într-un singur tur a fost introdusă de Guvernul Boc, în 2011. Acest sistem a funcţionat la alegerile din 2012 şi 2016. Anterior, primarii erau aleşi în două tururi.

Cristian-Aurelian Ciubotaru – Stadiul Proiectelor derulate in Tirgu Ocna la 31 ianuarie 2020

Proiectele şi investitiile în executie privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, cea a unităţilor de invaţământ, a izvoarelor minerale cu apă terapeutică, a utilităţilor publice de apă, canal, a spaţiilor de locuit sau cele culturale reflectă clar activitatea echipei administrative a oraşului din care fac si eu parte.

Aşadar mi-am propus să prezint cate un program de dezvoltare aflat in derulare in Tg.Ocna.

Continuare >>>
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on