Category: Politica si Administratie

Proiectele care au fost aprobate joi 30.07.2020, in sedinta Consiliului Local

Joi 30.07.2020 orele 15.00 a avut loc la sediul Primariei Targu Ocna sedinta ordinara a Consiliului Local.

Au fost aprobate urmatoarele proiecte :
✅ Actualizare indicatori economici aferenți investiției Valorificare turistica și modernizare infrastructura specifica în stațiunea balneoclimaterica Târgu Ocna. Finanțare fonduri europene POR și buget local.
✅ Extindere rețea de alimentare cu apă și racorduri apă pe str Vilcele. Finanțare buget local.
✅Îmbrăcăminte bituminoasa (asfaltare aprox 1 km lungime) str. Vilcele. Finanțare buget local.
✅ Sistem de monitorizare video în orașul Târgu OCNA. Finanțare buget local.
✅Aprobarea documentației tehnico economice faza SF și cu elemente DALI pentru proiectul de Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Scolii nr. 2 oraș Tg Ocna. Finanțare fonduri europene POR.
✅Acordare facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020.

30.07.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

Joi 30.07.2020 la sediul Primariei Targu Ocna are loc sedinta C.L. pe luna iulie

Ordinea de zi cuprinde:

https://orasul-targuocna.ro/images/stories/sedinte/Ordine%20de%20zi%20%2030.07.2020.pdf

Primaria Targu Ocna – Ghiserul.Ro activ incepand de astazi pentru targuocneni

Astazi s-a inregistrat prima plata din Targu Ocna pe platforma online Ghiseul.Ro

Iată că se poate!
Plată taxa salubritate orașul Târgu Ocna! – Cristian Aurelian Ciubotaru – Administrator al Orasului Targu Ocna

Operativ acum sunt platile taxei de salubritate si plata amenzilor.

In curand vor functiona si celelalte tipuri de platit, protocolul cu STS de corelare a bazelor de date este inca in lucru.

25.06.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

Astazi la sediul Primariei Targu Ocna are loc sedinta C.L. pe luna iunie

Ordinea de zi cuprinde:

https://orasul-targuocna.ro/images/stories/sedinte/Ordine%20de%20zi%2025.06.2020.pdf

28.05.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

Astazi la sediul Primariei Targu Ocna are loc sedinta C.L. pe luna mai

Ordinea de zi cuprinde:

http://orasul-targuocna.ro/images/stories/Dispozitii%20primar/anexa%20Disp.%20convocare%20sed.%20CL%20mai%202020.pdf

30.04.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier PANŢĨRU Cristinel preşedinte de şedinţăpentru luna mai 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2020;

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. UTIL CONSECA SRL pentru anul 2020;

Continuare >>>

26.03.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MITROFAN Mihai Ciprian preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public al oraşului Târgu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Măsuri adoptate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Targu Ocna, cu privire la prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, aflat sub conducerea primarului Stefan Silochi, întrunit în ședință extraordinară în cursul zilei de miercuri 11.03.2020, a luat mai multe decizii în sensul prevenirii infectării populației din Targu Ocna cu Coronavirus.

Măsurile au fost luate în contextul epidemiologic actual de la nivel european, a cazurilor semnalate la nivel național, precum și a stării potențial generatoare de situații de urgență de la nivel local. Este vorba de cetățeni cu domiciliul în orașul Targu Ocna care se reîntorc din zonele afectate de virusul Covid-19 și care reprezintă factori de risc.

Pe teritoriul orasului Targu Ocna nu se înregistrează nici un caz de persoană confirmată cu coronavirus, dar 14 persoane se afla in izolare la domiciliu care sunt monitorizate de asistenții medicali comunitari și DSP Bacau.

Au fost invitati: directorii unitatilor de invatamant din Targu Ocna, asistentii medicali din scoli, asistentul medical comunitar, agentii economici importanti de pe raza orasului, medicii de familie, reprezentanti ai politiei si jandarmeriei, salariati ai primariei.

Masurile luate:

  • in scoli s-au introdus aparate cu dezinfectante chiar de la deschiderea anului scolar
  • grafice de dezinfectii
  • dezinfectarea scolilor cu o firma specializata
  • dezinfectarea interiorului primariei (toate birourile au fost dezinfectate)
  • monitorizarea persoanelor izolate la domiciliu
  • functionarea Primariei Targu Ocna nu va fi afectata, nu se va restrictiona nimic
  • s-au instalat dispensere cu dezinfectanti pentru maini la fiecare intrare

Primaria Targu Ocna – Proiect supus dezbaterii publice

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural “Ion Talianu”, Casei de Cultură a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

     Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

–  pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE 

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 10.04.2020.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare pentru Proiectul de hotarâre privind atribuirea denumirii Centrul Cultural “Ion Talianu”, Casei de Cultură a oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

Miercuri 26.02.2020 orele 15.00, are loc la sediul Primariei Tirgu Ocna sedinta extraordinara a consilierilor locali.

Ordinea de zi cuprinde:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on