Category: Politica si Administratie

Primaria Tirgu Ocna – PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE

ANUNŢ

      In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  cu privire la schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe  din oraşul Tîrgu Ocna, jud. Bacău 

Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Tirgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat ;

–  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre  se vor transmite pana pe data de 24.08.2018, pe adresa de e-mail a institutiei :  primaria@tirguocna.ro, sau se vor depune la Registratura generala a institutiei .

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 26 iulie 2018, orele 15.00

Se convoacã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  26 iulie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier ILIE Ionel preşedinte de şedinţă pentru luna august 2018; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2.Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3.Proiect de hotarare privind aprobarea “Înțelegerii de Cooperare  între Orașul Tîrgu Ocna, Judetul Bacau din Romania si orasul Reni, Regiunea Odessa – Ucraina”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele orașului Tirgu Ocna – 2018” – editia a XVIII-a;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de ocupare a domeniului public de catre agentii economici , pentru evenimente speciale organizate in zona de agrement Parc Magura;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6.Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Tirgu Ocna  pe trimestrul II – 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

7.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

8  Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018;

9.Intrebari, interpelari , raspunsuri.

Orașele Baia Sprie și Târgu Ocna se vor înfrăți

Orașele Baia Sprie și Târgu Ocna se vor înfrăți recent. Unul dintre segmentele pe care vor colabora cele doua institutii administrative este cel cultural-istoric.

Avem un proiect mare in comun prin care incercam sa studiem si sa prezentam suferintele celor care au fost supusi la munca silnica in minele din Baia Sprie respectiv cei intemnintati la penitenciarul din Tirgu Ocna, adevarati eroi ai neamului care au dus lupta impotriva sistemul comunist din Romania, a declarat Alin Birda primarul orasului Baia Sprie.

Parteneriatul intre cele doua administratii locale se va semna in data de 26 iulie 2018 , iar colaborarea va fi pe termen lung.

Primaria Tirgu Ocna – Informare

In data de 07 iulie 2018 Comisia numita prin Ordinul Prefectului nr.93/08.05.2017, formata din : Consiliul Judetean Bacau , Inspectoratul de Constructii Bacau , Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau, Directia de Sanatate Publica Bacau, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau , Seviciul Public Judetean Bacau, Directia pentru Agricultura Bacau, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta alimentelor , Directia Nationala de Drumuri, s-au intrunit la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna in vederea constatarii si evaluarii pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase in orasul Tirgu Ocna, din perioada 28-30.06.2018.

Din partea institutiei au participat Primarul orasului Tirgu Ocna, Stefan Silochi si doamna consilier Cozma Simona Dana, care au insotit comisia in zonele afectate de inundatii (cartier Poieni – str.Mosoare, str.Nucului; str.Tabacari; str.Gura Slanic; str.Trotus; str.Abator; str.Neptun si Fdt.C.Negri).

Au fost inventariate un numar de 9 gospodarii si anexe, s-a constatat distrugerea unei portiuni a retelei de apa potabila in cartierul Gura Slanic si str.Bradului, precum si afectarea Statiei de Epurare si a Statiei Electrice 110 kv din str. Fdt. C.Negri.

Autoritatea Locala recomanda cetatenilor afectati de inundatii sa evite consumul apei din fantani si sa se prezente la medic in cazul inregistrarii unor afectiuni digestive sau stari febrile.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 28 iunie 2018, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 28 iunie 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier IARU Gheorghe preşedinte de şedinţă pentru luna iulie 2018; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru
declansarea procedurii de concesiune a unor suprafete de teren , proprietatea orasului Tirgu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru
declansarea procedurii de achizitie a unui teren pentru desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor vegetale și a deșeurilor rezultate din demolări și construcții; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar localitatii Capaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol in primul semestru al anului 2018;

7. Intrebari, interpelari , raspunsuri

Primaria Tirgu Ocna – Anunt

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 30 mai 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 30 mai 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier GROZAVU Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului in suprafata de 600 mp aferent imobilului-constructie situat in str. Eremia Grigorescu, nr. 6, oras Tirgu Ocna, edificat pe teren concesionat;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind completarea Actului constitutiv al SC Util Conseca SRL aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 67 din 20.07.2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Primăria Stațiunii Tîrgu Ocna – Premiu în balneoclimatologie

Primăria Stațiunii Tîrgu Ocna premiată de către Institutul Naţional de Recuperare Medicina Fizică şi Balneoclimatologie, pentru calitatea factorilor naturali terapeutici, bazelor de tratament şi implicarea administraţiei publice locale precum şi ape minerale terapeutice în cadrul celei de-a XV-a Conferinţă Naţională de Balneologie şl Recuperare Medicală, Bucureşti  10-12 mai 2018 la Palatul Patriarhiei Aula Magna ‘Teoctist Patriarhul’.

Evenimentul a fost dedicat aniversării centenarului Marii Uniri România 100 ani.

La eveniment au participat specalişti în balneologie şi recuperare medicala, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii,Academiei de Stiinte, U.M.F Carol Davila, Ministerului Turismului,Asociatiei primarilor oraselor balneare din Romania,O.P.T.R.B., I.N.R.M.F.B,  manageri ai instituţiilor publice şi private din domeniul medical, medici cu specializări diverse.

Cu ocazia deschiderii conferintei Institutul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneoclimatologie a fost organizată o festivitate specială în care au fost premiate 15 staţiuni balneare pentru calitatea factorilor naturali terapeutici, bazelor de tratament şi implicarea administraţiei publice locale precum şi ape minerale terapeutice.

Primăriile premiate sunt: Primăria Stațiunii Tîrgu Ocna, Geoagiu Bai, Techirghiol,Eforie,Sovata,Mangalia,Herculane,Amara,Vatra Dornei,Pucioasa,Baile Felix,Baile Govora, Baile Olanesti, Calimanesti,Baile Tusnad.

Conferinta a fost un moment bun şi un prilej optim pentru schimbul de cunoştinţe, care a generat noi idei, concepte, strategii şi abilitati practice în recuperarea medicala, in beneficiul pacienţilor şi prestigiul balneologiei româneşti.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 26 aprilie 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 26 aprilie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier GHIUREA Niculae preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea “În țelegerii de Cooperare între Orașul Tîrgu Ocna, Judetul Bacau din Romania si sat Capaclia, Raionul Cantemir din Republica Moldova”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Întelegerii de cooperare între Oraşul Tîrgu Ocna, jud. Bacău şi oraşul Baia Sprie, jud. Maramureş”;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 29 martie 2018, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 29 martie  2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului Viceprimar Draganuta Neculai presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2018;

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi contractuale de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si a structurilor subordonate Consiliului local al orasului Tirgu Ocna ;

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli conform OG nr. 80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritafile administrapei publice si institutiile publice, modificata si completata de Legea nr. 258/2015

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei Oraselor din Romania ;

Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

Continuare >>>