Category: Politica si Administratie

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 8 august 2017, orele 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  8 august 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2017

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

2. Proict de hotarare privind transformarea unor posturi, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat celui superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Tirgu Ocna.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si din cadrul serviciilor si compartimentelor subordonate consiliului local in conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind luarea in administrare a unor echipamente de colectare a deseurilor de catre orasul Tirgu Ocna in scopul realizarii Proiectului de interes comun Sistem integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Informare

INFORMARE

     Avand in vedere adresa primita de la ELECTROIND SRL Onesti, va informam ca in data de 29.07.2017, intre orele 08.00-16.00 pentru consumatorii alimentati din PT 25 Tirgu Ocna – zona de sus a cartierului Tisesti , se va intrerupe curentul electric ca urmare a unor lucrari la postul de transformare provizoriu. 

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 20 iulie 2017, orele 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  20 iulie 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier PANTÎRU Cristinel preşedinte de şedinţă pentru luna august  2017;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie pentru SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporatista;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren ce apartin inventarului domeniului public al orasului Tirgu Ocna, jud. Bacau;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectului “Valorificare turistica si modernizare infrastructura specifica in statiunea balneoclimatica Tirgu Ocna” ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Orasul Tirgu Ocna va primi aproximativ 19 milioane de lei pentru 4 proiecte locale înscrise în PNDL 2

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat,  Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora care vor fi finanțate prin Programul Național De Dezvoltare (PNDL) – etapa a II-a (perioada 2017-2020).

 

Lista proiectelor care vor fi finanțate prin PNDL 2 în perioada 2017-2020

 

Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
 

Construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona Tisești, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău

 

2.074.470,00

 

Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău

 

3.122.416,00

 

Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău

 

3.487.731,00

 

Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Târgu Ocna, județul Bacău

 

10.159.949,00

 

Primaria Tirgu Ocna – Informare

A devenit deja o traditie ca autoritatile publice locale ale orasului Tirgu Ocna sa sarbatoreasca in luna august, intr-un cadru festiv, cuplurile care aniverseaza 50 de ani de casatorie.

 Cuplurile care in anul 2017 implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta, sunt rugate sa depuna la Compartimentul Starea Civila din cadrul Primariei orasului Tirgu Ocna, urmatoarele documente justificative:

 – Certificat de casatorie (copie) din care sa rezulte ca actul a fost incheiat in anul 1967, indiferent de locul casatoriei;

 – Actele de identitate ale celor doi soti (copie) din care sa reiasa ca domiciliul actual este in orasul Tirgu Ocna ;

Documentele se vor depune pana cel tarziu 31 iulie 2017 la sediul Primariei orasului Tirgu Ocna , Compartiment Starea Civila .

    Persoana de contact: Fraga Lenuta , nr. telefon 0234/344114, interior 118.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 26 iunie 2017, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 26 iunie 2017, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier NUTU Costache presedinte de sedintá pentru luna iulie 2017; – Initiator – Primarul orasului Tirgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului comercial, situat la pailerul blocului F 13 din str. Victoriei nr. 38-42; – lnt{iator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind privind darea in administrare a terenului si a clàdirilor aflate in orasul Tirgu Ocna, str. Tisesti, nr. 45 pentru o perioada de 25 de ani catre D.G.A.S. P. C. Bacàu pentru implementarea proiectului “Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati”; – Initiator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 din HCL nr. 53 din 31.05.2017 prin care au fost aprobate tarifele pentru serviciile publice de salubritate prestate de SC CUPT SA pentru persoanele juridice de pe raza orasului Tirgu Ocna; – Initiator – Primarul orasului Tîrgu Ocna

Inmanarea primului titlu de proprietate din orasul Tirgu Ocna (1992).

Primar : Ing Bruma Mircea, Secretar Primarie Roset Mihaela, Presedinte Comisie Titluri de Proprietate Vasoiu Corneliu.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 Mai 2017, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 31 Mai 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă preşedinte de şedinţă pentru luna iunie 2017; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului orasului Tirgu Ocna , al activitatilor autofinantate si a serviciilor subordonate Consiliului local Tirgu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind solicitarea adresata ministrului educatiei nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului situat in Bulevardul Republicii, nr. 19, oras Tirgu Ocna, jud. Bacau ; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Tîrgu Ocna , judeţul Bacău Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Tirgu Ocna, jud. Bacau in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei pentru Dezvoltarea Turismului – MONTPESA. Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Informare

Informare

         In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului Tirgu Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public” din data de 25 ianuarie 2017.

Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Sursa: Primaria Tirgu Ocna

Primaria Tirgu Ocna – ANUNT INCHIRIERE LOCURI DE PARCARE

CĂTRE,  CETĂŢENII  BLOCURILOR  A 4,A5,A6,A8, A11( scara C), B 8, Str. Căpitan Buşilă, oraş Tirgu Ocna, judeţul Bacău

     Primăria oraşului Tirgu Ocna implementează Proiectul  de modernizare a străzii  CĂPITAN BUŞILĂ, ORAŞ TÎRGU OCNA, constând în asfaltarea străzii, reabilitarea trotuarelor şi amenajarea parcărilor de reşedinţă.

     La finalizarea proiectului toate locurilor de parcare  vor fi marcate corespunzător şi vor fi închiriate proprietarilor de autoturisme conform Hotărârii nr.18 din 26.02.2014 a Consiliului Local al Oraşului Tirgu Ocna.

Pentru identificarea necesităţilor de parcare, persoanele interesate vor depune cerere până la data  15.06.2017.

Ulterior se vor  centraliza toate solicitările şi  va fi  organizată  licitaţie publică în condiţiile legii.

Regulamentul şi cererea tip le accesaţi  pe pagina de internet a  Primăriei oraşului Tirgu Ocna   “ www.tirguocna.ro” – secţiunea “ Acte necesare pentru ” – Urbanism – Inchiriere loc de parcare.

Informaţii suplimentare pot fi oferite la sediul instituţiei, strada Trandafirilor, nr. 1, telefon 0234/344114 – int. 131, 122,  Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Sursa: Primaria Orasului Tirgu Ocna