Category: Actualitate

Părintele Nicolae Bordașiu va mărturisi la SNPAP Tg Ocna

Marți 26 septembrie 2017, părintele Nicolae Bordașiu va mărturisi la SNPAP Tg Ocna. 93 de ani de viață, zeci de ani de izolare și închisoare, o viață de mărturisitor… O lecție vie.

Vă așteptăm, începând cu ora 14!

„Restaurant Flamingo” Targu-Ocna angajează, ajutor de bucatar

Angajam personal !
„Restaurant Flamingo” Targu-Ocna angajează, ajutor de bucatar .
Detalii la nr de telefon 0740811241 sau la punctul de lucru!

Exercițiu de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.

Stimați cetățeni,
Vă informăm că în data de 06.09.2017, între orele 10.00-11.00 se va desfășura exercițiul de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.
În cadrul exercițiului se va introduce un semnal de alarmare acustic funcție de tipul de risc.
Rugăm populația să nu intre în panică, acesta va fi doar un exercițiu.
Semnificația semnalelor de alarmare acustice conform Ordin nr. 1259/2006:

Grafic de desfăşurare a concursului de admitere” pentru ocuparea a 270 locuri la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, pentru anul şcolar 2017 – 2018

„Grafic de desfăşurare a concursului de admitere”pentru ocuparea a 270 locuri la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, pentru anul şcolar 2017 – 2018

DATA/PERIOADA ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ
De la data apariţiei anunţului –28.07.2017
Depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere la unităţile penitenciare(în condiţiile prevăzute de art. 3-6 din Metodologia de admitere).

De la data apariţiei anunţului –04.08.2017, ora 1200
Întocmirea dosarelor de înscriere la concursul de admitere (în condiţiile prevăzute de art. 3-6 din Metodologia de admitere).
04.08.2017

Constituirea la nivelul unităţilor penitenciare a comisiilor pentru selectarea dosarelor candidaţilor – conform art. 8, alin.(1) – (2) din Metodologia de admitere.

09.08.2017 Predarea dosarelor depuse pentru admitere către comisia pentru selectarea dosarelor candidaţilor. 09.08.2017 – 14.08.2017 Selectarea dosarelor (conform art. 9 – 10 din Metodologia de admitere).

14.08.2017 Întocmirea procesului verbal de selectare a
dosarelor (Anexa 3 din Metodologia de admitere). Până la data de 18.08.2017

Continuare >>>

La mulți ani, Limba Română!

 

Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i numai cântec,
Doina dorurilor noastre,
Roi de fulgere, ce spintec
Nouri negri, zări albastre.

Limba noastră-i graiul pâinii,
Când de vânt se mişcă vara;
In rostirea ei bătrânii
Cu sudori sfinţit-au ţara.

,, Expoziţie regională tematică cu lucrări executate de către deţinuţi,, Ediția a – VIII-a

Desenul și pictura pot fi acte de exprimare personală pentru deținuții care așteaptă momentul punerii în libertate, iar lucrările executate de către aceștia pot pune întrebări fundamentale despre ceea ce înseamnă a fi în viață chiar și în interiorul unui penitenciar.
            Pentru deținuții care se confruntă cu viața dincolo de ziduri, arta oferă o modalitate de a-și defini propria identitate și de a-și afirma existența într-o audiență cu mult peste limitele celulei lor și mult după punerea în libertate.              
În acest context, Biroul de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna cu sprijinul conducerii Sucursalei Mina Salina din orașul stațiune Târgu Ocna organizează în perioada 01. 09 2017- 03.09 2017 la Baza de Turism şi Agrement din cadrul minei de sare, a opta  ediţie a ,, Expoziţiei regionale tematice cu lucrări executate de către deţinuţi,,.
Proiectul presupune un angajament de conștientizare și participare civică, apelând la un exercițiu de înțelegere şi imersiune a cetăţeanului comun în spațiul Comunității Penitenciare, în cadrul căruia deținuții custodiați în penitenciarele din regiunea Nord- Est  a țării vor prezenta  peste 250 lucrări de artă de cea mai bună calitate.
În timp ce arta poate ajuta la construirea sentimentului de valoare individuală a unui individ – un pas important în reabilitare – poate construi abilităţi, deţinuţii se pot întoarce în comunitatea lor, capabili să-și facă viaţa din creativitatea lor, pentru aceştia fiind important că învaţă că ceea ce au primit este valabil pentru comunitatea mai largă, care are posibilitatea să vadă talentul şi abilităţile pe care le au.

Continuare >>>

Sterilizare GRATUITĂ

POAD a lansat Ghidul Solicitantului „Acordarea de materiale școlare pentru anul școlar 2017/2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional a Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 , din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (#MDRAPFE), lansează Ghidul Solicitantului „Acordarea de materiale școlare pentru anul școlar 2017/2018” POAD, pentru un proiect în valoare de 6,75 milioane euro prin care vor fi oferite rechizite școlare unui număr de aproximativ 365.000 de copii defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, pentru anul școlar 2017/2018. POAD vine astfel în completarea Programului Național de #RechiziteȘcolare, finanțat de la bugetul de stat și derulat în fiecare an de Ministerul Educației Naționale (#MEN), program prin care copiii defavorizați primesc rechizite la începutul fiecărui an școlar.
🛑Proiectul vizează creșterea participării la cursuri a elevilor fără posibilități materiale și prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii în rândul celor mai defavorizați copii din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial.

Continuare >>>

Istoria Penitenciarului Târgu Ocna ( sanatoriul TBC Târgu Ocna ) 03 Iulie 1851

Grigore Alexandru Ghica Domnitor al Moldovei (  1849  –  1856  ) – Ctitorul   Penitenciarului   Târgu Ocna

Penitenciarul Târgu Ocna sau ,,penitenciarul sanatoriu TBC” aşa cum a fost cunoscut în istoria de peste 162 ani a acestui stabiliment, este aşezat în oraşul Târgu Ocna, strada Crizantemelor nr. 9, judeţul Bacău iar din punct de vedere topografic se situează în partea de nord – vest a oraşului având ca vecini  cartierul Ţărăncuţa şi calea ferată care străbate Moldova de la est la vest şi care este puntea de legătură cu Ardealul.

Împrejurările care au determinat înfiinţarea penitenciarului în această localitate, se datoresc în exclusivitate existenţei unor rezerve însemnate de sare.

Extracţia sării în zona Târgu Ocna, se pierde în istoria descălecatului Moldovei, ştiut fiind faptul că era un fel de privilegiu – monopol al unor boieri şi ulterior al domnului ţării până sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza când va deveni monopol de stat.

Din documentele studiate existente la mina ,, SALINA” din localitate, rezultă că o exploatare mai raţională a sării se cunoaşte începând cu anul 1400, când se mută cămărăşia ( delegatul domnitorului ţării ca administrator al ocnelor), de la Grozeşti la Târgu Trotuş, care era în acel timp punct de vamă al legăturilor comerciale dintre Moldova şi Ardeal, prin pasul Oituz.

În anul 1434 cămărăşia se mută în mod definitiv la Târgu Ocna, localitate care începe să se dezvolte odată cu aşezarea populaţiei străine venită din Ardeal, ca specialişti în extragerea sării şi care vor avea o contribuţie majoră în recunoaştere Târgului ca oraş în anul 1600.

Exploatarea sării se făcea în mai multe ocne concomitent, dar în una singură munceau condamnaţii la muncă silnică, introduşi în ocnă la începutul osândei şi ieşind de acolo două ori pe an, cu ocazia sărbătorilor religioase, de Crăciun şi de Paşte.

În anul 1851, domnitorul Moldovei Grigore Ghica (1849-1856), împreună cu suita sa vizitează Ocnele şi constată starea de sălbăticie a condamnaţilor la muncă silnică care trăiau în fundul ocnei şi cuprins de mila faţă de soarta osândiţilor prin Opisul domnesc nr.46 din 3 iulie 1851 , pune la dispoziţie clădirea unui modern castel pentru „arestaţii ocnelor ” care sa aibă în componenţă o manufactură şi un paraclis cu hramul Sfântul Grigore Teologul.

Continuare >>>

Centrul Educativ Tîrgu Ocna – Tabăra de vara organizata in localitatea Râsnov

 În perioada 14.08-18.08.2017, 6 persoane internate în Centrul Educativ Tîrgu Ocna au participat  in cadrul Proiectului InSide Aut inițiat de fundația The Duke of Edinburgh”s International Award România la tabăra de vara organizata in localitatea Râsnov, județul Braşov, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

               Obiectivul întâlnirii l-a constituit însuşirea unor cunoştinţe şi a unui comportament prosocial, conştientizarea de către persoanele internate a faptului că pot opta pentru diverse modalităţi de petrecere a timpului liber, recompensarea celor cu un comportament adecvat şi rezultate bune la învăţătură, toate acestea având o reală importanţă în reinserţia lor socială.

              Participanții au desfăşurat în cadrul taberei, activităţi de descoperire a frumuseților naturii si surprinderea in imagini pe pelicula fotografica, orientări pe munte, concursuri sportive, activităţi recreative şi activităţi administrativ-gospodăreşti.