ANUNȚ LOCAL

Obştea Composesorat Salina, îşi invită membrii să participe la Adunarea Generală, care va avea loc în data de 18 martie 2018, la sediul primăriei din Târgu Ocna ora 13,00 .
Ordine de zi :
1. Dezbaterea şi aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul încheiat, cu privire la activitate consiliului de administraţie, situaţia gestiunii composesoratului , precum şi situaţia contravenţională şi infracţională;
2. Dezbaterea şi adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
3. Diverse.
Preşedinte: ing. Ababei Andrei

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on