26.08.2021- Sedinta ordinara a Consiliului Local

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor imobileaparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna având destinaţia de unităţi de învăţământ, în vederea demolării;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru efectuarea schimbului de locuinţe destinate închirierii, construite din fonduri ANL ;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al oraşului Târgu Ocna;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Târgu Ocna cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului şi Cimitir din oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău”;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
  6.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului de administraţie pentru SC Compania de utilităţi publice Tîrgu Ocna SA;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 5. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol semestrul I -2021; SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
 6. Raport de activitate privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din orașul Târgu-Ocna, în semestrul I – 2021; DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 7. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on