29.07.2021- Sedinta CL pe luna iulie

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august
2021;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

 1. Proiect de hotarare privind primirea Unitatii Administrativ Teritoriale Beresti
  Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau — ADIB si
  modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia ;

Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

3.Proiect de hotarare privind preluarea, in domeniul public al orasului Targu Ocna,
judetul Bacau de la Compania Nationala de Investitii ” C.N.I. „S.A prin Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratici, a amplasamentului aferent obiectivului de
investitii “Reabilitarea, modernizarea , extinderea si dotarea Casei de Cultura a orasului
Targu Ocna”;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor cultural-artistice-
sportive ,,Week-end Fest X 3” in perioada 15-29 august 2021;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

5.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii in cadrul manifestarilor cultural-
artistice-sportive ,,Week-end Fest X 3”, a turului ciclistic “Drumul eroilor” pe traseul Targu
Ocna – Valea Uzului, in perioada 21-22 august 2021 ;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al orasului Targu Ocna , judetul Bacau ;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

7.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
amplasare bazin tampon Cartier Valcele punct Groapa Mare, oras Targu Ocna, judetul
Bacau;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

 1. Proiect de hotaraére privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
  obiectivul de investitii Instalafie electricd de semaforizare rutierd si pietonald- oras Targu
  Ocna, judetul Bacau

Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a orasului Targu Ocna pe
  trimestrul IT – 2021;
  Initiator – Primarul orasului Targu Ocna
  10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati
  si a cheltuielilor aferente proiectului ,,.Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii
  operationale din cadrul Scolii nr. 1 , oras Targu Ocna, jud. Bacdiu” ;

Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

11.Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de organizare si functionare a
unor tarabe comunitare in orasul Targu Ocna, jud.Bacau;
Initiator-consilier local Barna Cristian

 1. Intrebari, interpelari, raspunsuri.
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on