28.01.2021 – Sedinta ordinara a CL

Ordinea de zi cuprinde:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie

Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Targu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind privind stabilirea comisiei de numărare si validare a voturilor exprimate pentru adoptarea hotărârilor Consiliului local Târgu Ocna prin vot secret, în mandatul 2020-2024;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub nr. 121/05.01.2021 (RI/20013/2021) formulată de domnul Bordeian Sandu împotriva Hotărârilor Consiliului local Târgu Ocna nr. 105 si nr. 106 din 30.12.2020;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată sub nr. 21101/13.01.2021 (RI/20014/2021) formulată de consilierii locali ai formaţiunii politice Uniunea Salvaţi România împotriva Hotărârilor Consiliului local Târgu Ocna nr. 105 şi nr. 106 din 30.12.2020;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna, pentru anul şcolar 2021-2022;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii comisiei sociale de analizã a dosarelor depuse în vederea repartizãrii locuinţelor realizate din fonduri ANL, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstã de pânã la 35 de ani, în regim de închiriere si desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în această comisie ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor oraşului Târgu Ocna în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale Compania de Utilităţi Publice Tirgu Ocna SA şi aprobarea contractului de mandat
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor oraşului Târgu Ocna în Adunarea Generală a Asociaţilor a Societăţii Comerciale Util Conseca SRL şi aprobarea contractului de mandat;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi de reprezentare în instanţă a SC Compania de Utilităţi Publice Târgu Ocna SA în dosarul civil nr. 3132/270/2020, înregistrat pe rolul Judecătoriei Oneşti, având ca obiect pretenţii;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Informare privind stadiul proiectelor gestionate de autoritatea executivă a administraţiei publice locale – oraş Târgu Ocna;
Birou turism, evenimente publice , agrement , mediu, strategii si programe de dezvoltare

Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on