Category: Politica si Administratie

Video : 31.05 – Sedinta extraordinara a CL ( de indata)

31.05 – Sedinta extraordinara a CL ( de indata)

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA CONVOCATĂ IN DATA DE 31.05.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de Proiectul „Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii nr. 2, oraș Tîrgu Ocna, jud. Bacău”.
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Video : Sedinta integrala a CL Targu Ocna 27.05.2021

27.05 – Sedinta CL

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 27.05.2021
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
anul 2020;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Târgu Ocna pe trimestrul I al anului 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Targu Ocna – Focus-grup organizat în scopul prezentării și dezbaterii a principalelor direcții de dezvoltare ce vor fi incluse în Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027.

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡̗𝑖𝑎 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡, miercuri, 19.05.2021, 𝑖̂𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠̗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡̗𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡̗𝑖𝑒𝑖, 𝑙𝑎 𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡̗𝑖 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 𝑠̗𝑖 𝐻𝑂𝑅𝐸𝐶𝐴, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠̗𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡̗𝑖 𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡̗𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖̂𝑛𝑣𝑎̆𝑡̗𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑡, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡̗𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑑𝑒𝑧𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑠̗𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡̗𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̗𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒 𝑖̂𝑛 ’’𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢 𝑂𝑐𝑛𝑎 2021-2027’’.𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢 𝑂𝑐𝑛𝑎 2021-2027, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎̆ 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑖̂𝑛 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̗𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠̗𝑖 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒.𝐴𝑑𝑢𝑐𝑒𝑚 𝑚𝑢𝑙𝑡̗𝑢𝑚𝑖𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡̗𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑑𝑒𝑖, 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑢𝑛𝑖 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̗𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒.𝐼̂𝑛 𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑎 𝑓𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢 𝑂𝑐𝑛𝑎.

11 familii de tineri din Targu Ocna au primit locuinte ANL

A fost astazi o zi de mare bucurie pentru 11 familii de tineri din orasul nostru care au avut dosare si au indeplinit conditiile si criteriile pentru a primi o locuinta din cele construite cu fonduri de la ANL !
În sala de sedinte a Primariei Tg.Ocna, domnul primar Cristian Aurelian Ciubotaru impreuna cu domnul viceprimar Viorel Bucur si functionari din aparatul de specialitate al primarului, au procedat la repartizarea a 11 spatii de locuit din blocurile ANL.

Aceste spatii au ramas libere ca urmare a faptului ca unii dintre chiriasi si-au schimbat locul de munca si au plecat din oras iar altii si-au cumparat locuinte proprietate personala. Noutatea acestui eveniment a constat in faptul ca, daca unul din spatiile libere – un apartament, a fost repartizat unei familii, celelate 10 au fost repartizate la 10 tineri, prin tragere la sorti.

Dupa efectuarea acestei operatiuni, domnul primar a adresat cateva cuvinte de ” bun venit in casa noua ” celor mai noi ocupanti, si să aibă un parcurs în viață frumos și plin de succes.

Comunicat Primaria Orasului Targu Ocna

Video : Sedinta extraordinara a CL Targu Ocna 12.05.2021

12.05.2021 – ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău
Având în vedere prevederile art. 133, alin.1) si art. 134, alin.1) si alin.3), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări ;
In temeiul art. 134, alin. 1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări
D I S P U N :

Continuare >>>

PRIMĂRIA TARGU OCNA ARE O NOUA INTERFATA A PAGINII WEB

Primăria Targu Ocna are de săptămâna aceasta o nouă interfata a paginii web, care permite și oferă mai multe operațiuni online. Primarul orasului Targu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru a afirmat încă de preluarea mandatului că își dorește digitalizarea Primăriei, astfel încât cetățenii să poată interacționa mult mai facil cu instituția, inclusiv de pe telefonul mobil. Astfel, locuitorii din Targu Ocna și nu numai vor putea depune unele documente online, fără a mai fi nevoiți să piardă timp la ghișeele primăriei.

Pagina oficiala de web a Primariei Targu Ocna : https://www.orasul-targuocna.ro/

Video : Primaria Targu Ocna – vizitată de ambasadori și atașați străini

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on