Category: Politica si Administratie

24.02 – ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 24.02.2022

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al oraşului Târgu Ocna pentru ședința Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA convocată în data de 25.02.2022;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 12 din 10.02.2022 cu privire la validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administraţie al SC Util Conseca SRL;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administraţie al SC Util Conseca SRL SA;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 11 din 10.02.2022 cu privire la validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administraţie al SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 5. Proiect de hotărâre privind validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului
  de administraţie al SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în instanţă a unităţii administrativ teritoriale – oraş Târgu Ocna în litigiul cu RNP ROMSILVA – DIRECTIA SILVICĂ BACĂU .
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

17.02.2022 – Sedinta ordinara a Consiliului Local

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 17.02.2022

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al orasului Targu Ocna;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Târgu Ocna ca membri în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al Colegiului Naţional “Costache Negri”, al Scolii gimnaziale nr. 1 si al Scolii gimnaziale nr. 2 – Târgu Ocna
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

10.02.2022-Sedinta Consiliul Local


PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 10.02.2022


1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2022;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al orasului Targu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
3. Proiect de hotărâre privind validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administraţie al SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
4. Proiect de hotărâre privind validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administraţie al SC Util Conseca SRL;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 55/25.06.2020 – aprobarea Proiectului “Dotarea oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău ( Centrului Cultural Ion Talianu ) cu bunuri pentru valorificarea tradiţiilor locale”, finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 6/6B “Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local”;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al oraşului Târgu Ocna pentru ședința Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA convocată în data de 25.02.2022;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru suprafaţa de 24 mp (30m x 0,8 m) ocupată definitiv din domeniul public al oraşului Târgu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
8.Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

Video : ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CL TARGU OCNA 22.11.2021

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al oraşului Târgu Ocna pentru ședința Adunării Generale a Asociaţilor A.D.I.B. convocată în data de 22.11.2021.
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

24 de străzi propuse spre asflatare în orașul Târgu Ocna

Analizând nevoile comunității locale și dorințele cetățenilor exprimate in cadrul programului de audiență, dar și prin sesizarile scrise adresate institutiei, rezultă pe primul loc nevoia de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere. Așadar, odată cu lansarea programului național de investiții „Anghel Saligny” am demarat documentațiile pregătitoare pentru proiectul “#Modernizare_infrastructură_rutieră_în_orașul_Târgu_Ocna,_județul_Bacău” cu obiectivul de îmbunătățire a drumurilor, prin așternere covor asfaltic (cu lucrări de infrastructură și suprastructură specifice), amenajare acostamente, rigole betonate/carosabile, trotuare, podețe , geigere, utilități de ridicat la cotă , lucrări de consolidare, siguranța circulației, după caz.

Continuare >>>

Guvernul a alocat Primariei orasului Targu Ocna suma de 100.000 lei

Guvernul a decis în ședința de miercuri seară să aloce peste un miliard de lei pentru primăriile din România din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, potrivit unui anunț oficial. Astfel, 2756 de primării, aproape toate care au depus cereri de finanțare, au primit 1.010.966.000 lei.

Primariei orasului Targu Ocna i-a fost alocata suma de 100.000 lei.

Video : Ședința extraordinară a Consiliului local Tg Ocna

Primaria Targu Ocna a pus in dezbatere proiectul ,,Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027″

În condițiile de transparență decizională în administrația publică a orașului Târgu Ocna, am lansat pe site-ul oficial: www.orasul-targuocna.ro spre a aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027”.

Această strategie va urmări dezvoltarea orașului în mod controlat abordând cele 4 directii ale conceptului dezvoltării durabile şi anume :

Direcția 1 –mobilitate sporită prin infrastructura integrată cu resursele turistice;

Direcția 2 – stabilitatea, specializarea și menținerea resursei umane pentru o mai bună calitate a vieții;

Direcția 3- conexiuni între actorii locali pentru un mediu economic în creștere;

Direcția 4-servicii, produse și cultură locală.

Publicul interesat poate trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ la registratura generală a Primariei Târgu Ocna, precum şi prin poşta electronică : e-mail : primaria@orasul-targuocna.ro în perioada 25.10.- 10.11.2021.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027”.

Video : Sedinta ordinara a CL Targu Ocna 23.09.2021

Primăria Târgu Ocna a atras 5 milioane euro de la UE, pentru modernizarea străzilor, iluminatului public și a spațiilor verzi. Consiliul Județean finanțează lucrările pe străzile Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir

În calitate de primar, ieri 02 septembrie 2021, la sediul primăriei Târgu Ocna am semnat Ordinul de începere a lucrărilor pentru #investiția amplă de modernizare a orașului-stațiune în valoare de aproximativ 5 milioane euro, în prezența domnilor Vasile ASANDEI-director general ADR-NE, Valentin Ivancea– președintele Consiliului Judetean Bacău, eurodeputatul Dragos Benea , Gelu Panfil -vicepreședintele Consiliului Județean Bacău , preotului Ioan BÂRGĂOANU-Protopop de Onești, Lucian DIMA- consultant SC Pencraft SRL Iași, Radu CHIVUȚĂ -proiectant SC Rutier Consult srl Piatra Neamț , Mădălin CADAR – constructor SC CADVYL CONST SRL, consilieri locali, echipa de implementare din primărie, alți invitați, reprezentanți mass media.

Continuare >>>
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on