Category: Politica si Administratie

Video : Sedinta ordinara a CL Targu Ocna 23.09.2021

Primăria Târgu Ocna a atras 5 milioane euro de la UE, pentru modernizarea străzilor, iluminatului public și a spațiilor verzi. Consiliul Județean finanțează lucrările pe străzile Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir

În calitate de primar, ieri 02 septembrie 2021, la sediul primăriei Târgu Ocna am semnat Ordinul de începere a lucrărilor pentru #investiția amplă de modernizare a orașului-stațiune în valoare de aproximativ 5 milioane euro, în prezența domnilor Vasile ASANDEI-director general ADR-NE, Valentin Ivancea– președintele Consiliului Judetean Bacău, eurodeputatul Dragos Benea , Gelu Panfil -vicepreședintele Consiliului Județean Bacău , preotului Ioan BÂRGĂOANU-Protopop de Onești, Lucian DIMA- consultant SC Pencraft SRL Iași, Radu CHIVUȚĂ -proiectant SC Rutier Consult srl Piatra Neamț , Mădălin CADAR – constructor SC CADVYL CONST SRL, consilieri locali, echipa de implementare din primărie, alți invitați, reprezentanți mass media.

Continuare >>>

26.08.2021- Sedinta ordinara a Consiliului Local

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor imobileaparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna având destinaţia de unităţi de învăţământ, în vederea demolării;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru efectuarea schimbului de locuinţe destinate închirierii, construite din fonduri ANL ;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al oraşului Târgu Ocna;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Oraşului Târgu Ocna cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului şi Cimitir din oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău”;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
  6.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului de administraţie pentru SC Compania de utilităţi publice Tîrgu Ocna SA;
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 5. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol semestrul I -2021; SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
 6. Raport de activitate privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din orașul Târgu-Ocna, în semestrul I – 2021; DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 7. Ĩntrebări, interpelări, răspunsuri.

29.07.2021- Sedinta CL pe luna iulie

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna august
2021;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

 1. Proiect de hotarare privind primirea Unitatii Administrativ Teritoriale Beresti
  Bistrita in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau — ADIB si
  modificarea Actului Constitutiv si a Statului acesteia ;

Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

3.Proiect de hotarare privind preluarea, in domeniul public al orasului Targu Ocna,
judetul Bacau de la Compania Nationala de Investitii ” C.N.I. „S.A prin Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratici, a amplasamentului aferent obiectivului de
investitii “Reabilitarea, modernizarea , extinderea si dotarea Casei de Cultura a orasului
Targu Ocna”;
Initiator – Primarul orasului Targu Ocna

Continuare >>>

24.06.2021- Sedinta CL pe luna iunie

Joi 24.06.2021 incepand cu orele 15.00, la sediul Primariei Targu Ocna are loc sedinta Consiliului Local pentru luna Iunie.

Ordinea de zi cuprinde : Ordine de zi 24.06.2021 si suplimentare ordine de zi 24.06.2021

Video : 31.05 – Sedinta extraordinara a CL ( de indata)

31.05 – Sedinta extraordinara a CL ( de indata)

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA CONVOCATĂ IN DATA DE 31.05.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de Proiectul „Dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul Școlii nr. 2, oraș Tîrgu Ocna, jud. Bacău”.
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Video : Sedinta integrala a CL Targu Ocna 27.05.2021

27.05 – Sedinta CL

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 27.05.2021
1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe
anul 2020;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Târgu Ocna pe trimestrul I al anului 2021;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Targu Ocna – Focus-grup organizat în scopul prezentării și dezbaterii a principalelor direcții de dezvoltare ce vor fi incluse în Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027.

𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡̗𝑖𝑎 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎̆ 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡, miercuri, 19.05.2021, 𝑖̂𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑠̗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡̗𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡̗𝑖𝑒𝑖, 𝑙𝑎 𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡̗𝑖 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖 𝑠̗𝑖 𝐻𝑂𝑅𝐸𝐶𝐴, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠̗𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡̗𝑖 𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡̗𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖̂𝑛𝑣𝑎̆𝑡̗𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑡, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡̗𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑑𝑒𝑧𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑠̗𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡̗𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̗𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑟𝑖𝑛𝑠𝑒 𝑖̂𝑛 ’’𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢 𝑂𝑐𝑛𝑎 2021-2027’’.𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢 𝑂𝑐𝑛𝑎 2021-2027, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎̆ 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑖̂𝑛 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̗𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠̗𝑖 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒.𝐴𝑑𝑢𝑐𝑒𝑚 𝑚𝑢𝑙𝑡̗𝑢𝑚𝑖𝑟𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡̗𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑑𝑒𝑖, 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑣𝑖𝑧𝑖𝑢𝑛𝑖 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̗𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒.𝐼̂𝑛 𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑎 𝑓𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑠 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑎𝑠̗𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑎̂𝑟𝑔𝑢 𝑂𝑐𝑛𝑎.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on