6 posturi de medic primar scoase la concurs de catre ANP la Spitalul Penitenciar Tirgu Ocna

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie subordonată Ministerului Justiţiei,scoate la CONCURSun număr de 30posturi vacante de medic,în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 293/2004privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,republicată,pentru următoarele unităţi:

Penitenciarul -Spital Târgu Ocnaunpost cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie;unpost cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă;un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecţioase;unpost cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie;un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator;unpost cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie.Întrucât posturile scoase la concurs sunt de ofiţer în sistemul penitenciar,candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;b) cunosc limba română;c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;Candidaţii din sursă internă, în plus faţă de condiţiile enumerate mai sus, trebuie să:a)nu se afle în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate;b) nu fi fost evaluaţi cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului (pentru persoanele care nu au fost evaluate în anul anterior organizării concursului, se va avea în vedere ultima evaluare anuală a performanţelor activităţii profesionale individuale).

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii care a scos postul la concurs în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on