28.11.2019 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ILIE Ionel preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice de salubrizare, respectiv colectare, transport , sortare si ambalare deseuri reciclabile de pe raza administrativa a orasului Targu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. nr. 98 din 29.11.2018 privind stabilirea preturilor/tarifelor practicate de S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice, pentru prestatiile executate de societate; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotarare pentru actualizarea indicatorilor economici aferenţi obiectivului de investiţie “Reabilitare, modernizare si dotare Gradiniţa Piticot B , oras Târgu, Ocna, jud. Bacau” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 3 din 19.01.2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat, in vederea depunerii spre finantare a proiectului intitulat “Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati “, cod proiect 119327, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 108 din 27.10.2017 pentru aprobarea proiectului “Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna”, prin POR 2014-2020 prioritatea investiției 7.1” si a cheltuielilor legate de proiect; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local a manifestărilor cultural-artistice organizate in perioada sărbătorilor de iarnă, in oraşul Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotarare privind preluarea de catre orasul Târgu Ocna a unor mijloace fixe si obiecte de inventar predate catre SC Compania de utilitati publice Tîrgu Ocna SA Bacau ca bunuri de retur; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor economici aferenti obiectivului de investiţie „Construire si dotare centru multifunctional tip cresa in zona Tisesti, oras Târgu Ocna, jud. Bacau” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

12. Intrebări, interpelări, răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on