28.08.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Art.1Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 28.08.2019, ora 15.00, la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna din str. Trandafirilor, nr. 1, judeţul Bacău.

Art.2.Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţiei.

Art.3. Materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispozţie vor fi transmise membrilor Consiliului local Târgu Ocna în format electronic pe adresele de e-mail comunicate secretarului oraşului.

Art. 4. La proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot fi formulate şi depuse amendamente, în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 12) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art.6.Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,dispoziţia va fi comunicatăInstituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilorlegale.

ANEXĂ la DispoziţiaPrimarului nr.447 din 22.08.2019 PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 28.08.2019

1.Proiect de hotărâre privin delegarea domnului consilier BUCUR Aurel preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Aparaschivei Robert George, supleant pe listele Partidului National Liberal la alegerile locale din 2016; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut si modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al primarului orasului Târgu Ocna si al Serviciului public local de evidenta a persoanelor ;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Progresului din oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău în strada Masa Reginei Maria; Iniţiator- consilier local Măciucă Săndel Gheorghiţă

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării , prin negociere directă, a terenului în suprafaţă de 344 mp situat în oraşul Târgu Ocna, str.Salinei, jud. Bacău Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării , prin negociere directă, a terenului în suprafaţă de 24,50. mp situat în oraşul Târgu Ocna, str. Costache Negri,bl..B7/B/1jud. Bacău Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7.Proiect de hotarare privind modificarea bunurilor care apartin domeniului public al orasuluiTârgu Ocna, jud.Bacau; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8.Proiect de hotarare privind îndreptarea erorilor materiale, inlocuirea denumirii “electropompa model WILLO”, cu denumirea corecta “electropompa model SULZER”, identificate în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 8 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9.Proiect de hotarare privind îndreptarea erorilor materiale, inlocuirea denumirii “electropompa model WILLO”, cu denumirea corecta “electropompa model SULZER”, identificate în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 26 din 28.03.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna ,judeţul Bacău;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a oraşului Târgu Ocna, jud. Bacău Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11.Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de acces pe domeniul public pentru instalarea pe raza UAT Târgu-Ocna a unui traseu de fibra optica apartinand S.C. Orange Romania; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

12 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare pentru semestrul II 2019 Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

13. Proiect de hotarare privind revocarea art.7 din HCL Nr .64/2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primarului, al activitatilor autofinantate si serviciilor publice subordonate Consilului Local al orasului Târgu-Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

14. Intrebări, interpelări, răspunsuri;

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on