25.04.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

Ordinea de zi a şedinţei va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier RUSU Mihai preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune pentru imobilul teren , proprietatea orasului Târgu Ocna, aferent spatiului de depozitare situat in orasul Târgu Ocna, str. Costache Negri, zona bloc D13, jud. Bacau ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind asocierea orașului Târgu Ocna cu UNICEF România în vederea implementării Proiectului “România creşte cu tine- Educaţia timpurie, o investiţie în viitor” si aprobarea Acordului de parteneriat;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a doua loturi de teren ce apartin inventarului bunurilor domeniului privat al oraşului Tîrgu Ocna , judeţul Bacău 
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotarare privind stabilirea unui amplasament pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale si a celor voluminoase si predarea acestuia , ca bun de retur , societatii comerciale Compania de utilitati publice Targu Ocna SA ;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de priorităţi la repartizarea locuinţelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului Primarului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Târgu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 2892 mp , situat în oraşul Târgu Ocna, Cartier Gura Slănic, punct „Carieră”, jud. Bacău;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si al bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10.Raport privind stadiul implementarii proiectelor derulate la nivelul orasului Târgu Ocna; 
Biroul turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii si programe de dezvoltare

11. Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on