19.12.2019 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier ISAIC Răducu George preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V2, prin reorganizarea serviciului de categoria a IV- a constituit la nivelul orașului Târgu Ocna , județul Bacău si aprobarea organigramei și a numărului de personal; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâre privindaprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotărâre privindstabilirea zonelor de impozitare la nivelul orasului Targu Ocna, judetul Bacau;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6.Proiect de hotarare pentru actualizarea indicatorilor economici aferenţi obiectivului de investiţie “Reabilitare, modernizare si dotare Gradiniţa Piticot A , oras Târgu Ocna, jud. Bacau” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7.Proiect de hotarare pentru actualizarea indicatorilor economici aferenţi obiectivului de investiţie “Modernizare si dotare Colegiul Costache Negri, oras Târgu Ocna, Jud, Bacau ” finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locala; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8.Proiect de hotarare privindschimbarea domeniului si obiectului principal de activitate si aprobarea Actului constitutiv rescris al SC Util Conseca SRL. Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al orasului Targu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotarare privind aprobare Regulamentului de organizare si functionare al Direcţiei de asistentã socialã in cadrul Aparatului de specialitate al primarului oraşului Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune avand ca obiect spatiile cu destinatie cabinete medicale, situate in imobilul din orasul Târgu Ocna, str. Slatineanu, nr.1, jud. Bacau ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice de salubrizare, respectiv colectare, transport , sortare si ambalare deseuri reciclabile de pe raza administrativa a orasului Targu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

13.Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional debutant in grad profesional asistent ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu, pentru un functionar public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Târgu Ocna, jud. Bacău. Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

14.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de onoare al orasului Targu Ocna post mortem Părintelui Pavel Curcuta; Iniţiator – Viceprimarul oraşului Târgu Ocna

15.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

16. Informare privind Raportul de audit nr.A35/1307 din 21.10.2019 avand ca obiect “Analiza modului in care realizarea veniturilor proprii la nivelul oraselor constituie o prioritate in stabilirea si mentinerea echilibrului bugetar”

17.Intrebări, interpelări, răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on