19.12.2018, orele 14.00 – Sedinta ordinara a consiliului local Tirgu Ocna

Art.unic. Convocarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 19.12.2018 , ora 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea domnului Viceprimar NUŢU Costache preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar- gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în orasul Tirgu Ocna ;
Iniţiator – Viceprimarul oraşului Tîrgu Ocna ;

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice, pe raza orasului Tirgu Ocna , pentru anul 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubrizare prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru persoanele juridice de pe raza orasului Tirgu Ocna , in anul 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul orasului Tirgu Ocna – “Orasul tau, decizia ta!”;
Iniţiator – consilier local MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General si al Regulamentului local de urbanism conform Ordonantei de Urgenta nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

9 . Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

  1. Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.