18.02.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public al oraşului Târgu Ocna si a Contractului de delegare directa a gestiunii acestui serviciu catre SC Util Conseca SRL ;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare si a Caietului de sarcini; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2021-2023 al orasului Targu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Orașului Târgu Ocna in Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotărâreprivindaprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanţă, de asistenţăşi de reprezentare în instanţă a oraşului TârguOcna ;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor prin dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza administrativă a oraşului Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10.Proiect de hotărâreprivind stabilirea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul orasului Târgu Ocna , judetul Bacau si aprobarea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din Registrul agricol pentru perioada 2020-2024; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11.Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol la finalul anului 2019; Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat, cadastru, agricultura

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on