O masina a luat foc pe drumul care ...

Duminca 26.02.2017 in jurul orelor 10.00 , un echipaj de pompieri din cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta al Primariei Tirgu Ocna in coope...

MIHAI NECHITA BURCULEŢ: Expoziţie d...

Mihai Nechita – un artist consacrat și un model pentru cei care studiază în domeniu, un valoros pictor postmodern născut la 5 februarie 1949 la Sârc...

Cursurile de educație parentală con...

La Școala Gimnaziala Nr. 1 Tg Ocna cursurile de educație parentală continuă pentru seria a treia de cursanți! Cursurile sunt menite să îi ajute pe ...

ÎNSCRIEREA la şcoală în 2017. Cerer...

În acest an, din 27 februarie, părinţii pot completa cererile pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2017-2018. Proce...

O masina a luat foc pe drumul care duce la Manastirea Magura Ocnei

Duminca 26.02.2017 in jurul orelor 10.00 , un echipaj de pompieri din cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta al Primariei Tirgu Ocna in cooperare cu Detasamentului de Pompieri Onesti a fost solicitat sa intervina in orasul Tirgu Ocna, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism,marca opel astra aflat in drumul de mers spre Manastirea Magura.

Incendiul a fost puternic, masina arzand in totalitate.

Pe toata durata interventiei de lichidare a incendiului, drumul spre Manastirea Magura a fost inchis

MIHAI NECHITA BURCULEŢ: Expoziţie de miniaturi la Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Onesti

Mihai Nechita – un artist consacrat și un model pentru cei care studiază în domeniu, un valoros pictor postmodern născut la 5 februarie 1949 la Sârca, jud. Iași. Cu studii în domeniul Artelor Plastice la Facultatea ”Al. I. Cuza-Iași” și Facultatea de Muzeologie din București, de-a lungul timpului are expoziții personale în țară și peste hotare, expoziții naționale, deține lucrări în colecții muzeale și în colecții particulare. Cochetează și cu penelul și publică în revista Amfiteatru iar din anul 1976 este prezent, în mod constant, la manifestările expoziționale organizate de filialele U.A.P. din Bacău și Iași.
Din frumoasa descriere făcută de soția artistului, doamna Georgeta Nechita-Burculeț, se conturează că acesta este un om profund religios, sobru dar și vesel, visător, sincer și direct, dar fără să lovească!
Expoziția cu titlul ”Cernit Albastru” a fost inaugurată în seara zilei de 22 februarie 2017 la Bibliotecă în prezența unui public numeros.
În lucrările sale alegorice, planul profund al înțelesurilor, se transfera într-un plan de suprafață, figurativ, oferind și o „dezlegare implicită“, destul de transparentă.
Astfel, pâinea și fructele sunt elemente de adâncă trăire, care exprimă bucuria vieții. Simbolurile religioase, reprezentate prin pâine și pește cu care Iisus a hrănit mulțimea, reflectă profilul credincios al artistului.
Pentru artistul Mihai Nechita, desfășurarea inchipuirii a ajuns să capete proporțiile unei forme de viziune creatoare, devenind o unealta de compoziție.
Vă invităm să trăiți câteva momente speciale alături de lucrările artistului, în spațiul expozițional, unde lucrările vor fi expuse pâna la jumătatea lunii martie.

Cursurile de educație parentală continuă la Școala Gimnaziala Nr. 1

La Școala Gimnaziala Nr. 1 Tg Ocna cursurile de educație parentală continuă pentru seria a treia de cursanți!
Cursurile sunt menite să îi ajute pe părinţi să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile parentale, să înţeleagă etapele dezvoltării copilului şi nevoile pe care acesta le are şi să înveţe să folosească alternative de abordare a situaţiilor dificile.
Cum să fii părinte şi, mai ales, cum să fii un părinte bun se învaţă şi se exersează. Nu este un comportament înnăscut sau moştenit mai ales că un părinte trebuie să răspundă provocărilor unui mediu în continuă schimbare.
De aceea, se consideră că este important să se ofere părinţilor informaţii relevante care să îi ajute să înţeleagă nevoile pe care le au copiii la diferite vârste şi să fie sprijiniti să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile parentale pentru a le oferi copiilor tot sprijinul de care au nevoie pentru a se putea dezvolta armonios.

ÎNSCRIEREA la şcoală în 2017. Cererile pentru clasa pregătitoare, din 27 februarie. CALENDARUL şi detalii din metodologie

În acest an, din 27 februarie, părinţii pot completa cererile pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2017-2018. Procesarea cererilor începe din 17 martie. Până atunci, se desfăşoară activităţi de informare a părinţilor şi copiilor despre oferta şcolară.

Calendarul şi metodologia pentru înscririle în învăţământul primar au fost aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei nr. 3247 din 14 februarie 2017. Sunt cuprinse două etape de înscriere.

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Prima etapă de înscriere a copiilor în învățământul primar (completarea/ depunerea cererilor) începe în data de 27 februarie și se încheie în data de 16 martie.

A doua etapă se desfășoară între 24 și 30 martie.

Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/ al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 22 februarie – 14 martie.

Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze “Ziua porţilor deschise” într-una din zilele din intervalul 23 februarie – 2 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei.

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 23 februarie 2017, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 23 februarie  2017, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind desemnarea domnului consilier ILIE Ionel preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2017;  Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B. pentru anul 2017;  Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2017 in vederea efectuarii orelor de munca de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat , modificata si completata;  Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de priorităţi la repartizarea locuinţelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau; Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Primăria Oraşului Târgu Ocna – Angajari

Primăria Oraşului Târgu Ocna, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă după cum urmează:

referent, grad I – Compartiment Casa de Cultură;
referent debutant – Biroul turism, evenimente publice – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

Continuare >>>

Actiuni ale jandarmilor din Tirgu Ocna pe traseul turistic Magura Ocnei

In cadrul programului ,,Ordine si disciplina civica pe traseele turistice” , jandarmii postului Tirgu Ocna au desfasurat duminica 19.02. a.c., pe traseul turistic Magura din localitate, actiuni preventive privind combaterea actelor de indisciplina, a comiterii unor fapte de natura penala sau contraventionala, precum si de prevenire a accidentelor din zonele turistice.

Au fost impartite pliante informative in acest sens turistilor aflati in vizita la manastirea Magura Ocnei, turistilor aflati pe traseul montan, precum si recomandari in acest sens.

Foto: Comemorarea Mărturisitorilor și Apărătorilor Ortodoxiei din temnița de la Tg. Ocna 2017

Galerie foto

Comemorarea Mărturisitorilor și Apărătorilor Ortodoxiei din temnița de la Tg. Ocna

Comemorarea Mărturisitorilor și Apărătorilor Ortodoxiei din temnița de la Tg. Ocna

În contextul Anului omagial închinat mărturisitorilor credinței ortodoxe în perioada comunistă, joi 16 februarie 2017, începând cu ora 9:00, cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a avut loc la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ din Tg. Ocna, slujba de pomenire pentru deținuții politici care odihnesc în groapa comună din apropierea Penitenciarului-Spital.

Sfânta Liturghie și rânduiala parastasului au fost oficiate de către un sobor de preoți, sub protia Părintelui Arhimandrit Pimen Costea, Vicar administrativ și delegat al Centrului Eparhial de la Roman. Au asistat numeroși preoți și credincioși de toate vârstele și din multe zone ale țării. Unii dintre mireni au fost îmbrăcați în costum popular tradițional, demonstrând astfel credință curată și statornică, dar și dragoste față de neamul românesc. De asemenea mulți participanți la slujbă au purtat cu mândrie drapelul național, fapt care a creat o atmosferă ce demonstrează respectul față de patria natală și față de memoria celor pomeniți.

A urmat o procesiune cu icoane, steaguri tricolore și candele luminânde către Casa de Cultură a orașului.
Programul zilei s-a încheiat acolocu o sesiune de evocări despre mărturisitorii și apărătorii Ortodoxiei din temnița de la Tg. Ocna, în cadrul căreia au vorbit: Părintele Vicar Arhimandrit Pimen Costea, Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, Pr. Ioan Bârgăoanu Protoiereu al Protoieriei Onești, Pr. Silviu Neicu paroh la parohia Albele și domnul Ciprian Voicilă – scriitor și sociolog.