Mănăstirea Cireșoaia și-a sărbători...

În miez de Gerar, când Biserica laudă viața Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, înfruntând capriciile iernii, în ziua de 20 ianuarie 2017, cu binec...

Raportul de activitate pentru anul ...

În data de 20.01.2017, începând cu ora 11.00, directorul Penitenciarului Spital Târgu Ocna doamna comisar șef dr. Anca Denise OLAR, a prezentat ra...

Ședința de prezentare a Raportul p...

În data de 19 ianuarie 2017, începând cu ora 12, la Sala de Festivități a Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a fos...

SALARIILE cadrelor didactice, major...

Salariile din învățământ au fost majorate, în medie, cu 15% față de salariile de bază ale lunii decembrie 2016, în baza unei ordonanțe de urgență pr...

Mănăstirea Cireșoaia și-a sărbătorit hramul la pomenirea Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare

În miez de Gerar, când Biserica laudă viața Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare, înfruntând capriciile iernii, în ziua de 20 ianuarie 2017, cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhipăstorul Romanului și Bacăului, și în prezența părintelui Ioan Bârgăoanu, protopop al Oneștiului, un sobor de doisprezece preoți a înconjurat cu dragoste liturgică pe părintele protosinghel Claudiu Panțiru, starețul așezământului monahal de la Cireșoaia, săvârșind slujba hramului și pomenirea eroilor care ne-au lăsat moștenire o țară liberă și o credință curată, dându-și viața pe aceste meleaguri în prima conflagrație mondială.

Sărbătoarea a fost cu atât mai măreață cu cât actul liturgic săvârșit acum s-a constituit ca primă treaptă pe scara evenimentelor ce se vor derula în acest an, 2017, la împlinirea a 100 de ani de la luptele crâncene de la Cireșoaia, când șuvoiul inamic a fost oprit să pătrundă pe această poartă spre inima Moldovei cu prețul sângelui vărsat în luptele de pe acești versanți ai Carpaților.

Continuare >>>

Raportul de activitate pentru anul 2016 al Penitenciarului Spital Târgu Ocna

În data de 20.01.2017, începând cu ora 11.00, directorul Penitenciarului Spital Târgu Ocna doamna comisar șef dr. Anca Denise OLAR, a prezentat raportul de activitate al instituției pentru anul 2016.
La eveniment, alături de personalul penitenciarului, au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale, primarul orașului stațiune Târgu Ocna d-l Ștefan Șilochi, reprezentanți ai sindicatelor lucrătorilor de penitenciare, precum și un reprezentant al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, punându-se accent pe îndeplinirea obiectivelor stabilite:

Continuare >>>

Ședința de prezentare a Raportul privind activitatea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților Tîrgu Ocna pe anul 2016

În data de 19 ianuarie 2017, începând cu ora 12, la Sala de Festivități a Scolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a fost prezentat Raportul privind activitatea unităţii pe anul 2016.

La această activitate au participat echipa de management si personalul aflat în serviciu, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai sindicatelor lucrătorilor de penitenciare, în calitate de invitaţi.

În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017.
Scopul activităților desfășurate de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenților de Penitenciare este acela de a dezvolta și de a aplica un sistem de pregătire care să răspundă nevoilor reale de formare si dezvoltare a aptitudinilor şi competenţelor profesionale pentru personalul din sistemul penitenciar românesc.

Pentru anul 2017, conducerea instituţiei îşi propune finalizarea proiectelor iniţiate şi continuarea procesului de modernizare şi dezvoltare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Raportul anual de activitate – 2016 este disponibil pe pagina de internet a instituţiei, http://www.anp.gov.ro/…/scoala-nationala-preg…/cf.-legii-544

SALARIILE cadrelor didactice, majorate cu 15%.

Salariile din învățământ au fost majorate, în medie, cu 15% față de salariile de bază ale lunii decembrie 2016, în baza unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și care reglementează salarizarea a peste 300.000 de angajați din educație.

La salariile de bazӑ se adaugă sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare:

a) gradația de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

b) sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel avut, altele decât suma compensatorie pentru titlul științific de doctor, se adaugă la salariul de bază cumulat cu drepturile salariale calculate conform lit. a). Sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale și nu se acordă personalului nou angajat, promovat sau care trece pe altă funcție;

c) suma compensatorie pentru titlul științific de doctor obținut în domeniul în care personalul didactic de predare își desfășoară activitatea, se eliminӑ și se acordӑ în condițiile prevӑzute de legislația în vigoare sporul pentru titlu științific de doctor calculat în procent de 15% la salariul de bazӑ;

d) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă;

Continuare >>>

SNPAP Tg.Ocna, Centrul Educativ si Spitalul Penitenciar isi prezinta raportul de activitate pe anul 2016

SNPAP Tg.Ocna, Centrul Educativ si Spitalul Penitenciar isi prezinta raportul de activitate pe anul 2016.

Directorii celor trei institutii vor prezenta raportul de activitate in care vor evidentia intreaga activitate din anul precedent si modul in care au fost indeplinite sarcinile de serviciu ce au revenit fiecarui sector de activitate.

La eveniment pe langa echipa de conducere si personalul unităţii vor fi invitati sa participe reprezentanţi ai autorităţilor locale,comandantul Poliţiei Staţiunii Târgu Ocna, precum si comisari şef de penitenciare din cadrul ANP.

Calendarul de prezentare al raportului de activitate:

Scoala Nationala a Agentilor de Penitenciare Tirgu Ocna – 19.01.2017, reprezentant ANP comisar sef de penitenciare  domnul Gheorghe Iftinca.

Centrul Educativ Tirgu Ocna – 20.01.2017, reprezentant ANP comisar sef de penitenciare domnul Sven Petrescu

Spitalul Penitenciar Tirgu Ocna – 20.01.2017, reprezentant ANP comisar sef de penitenciare doamna Madalina Spirescu.

Primăria Oraşului Târgu Ocna – Angajari

Primăria Oraşului Târgu Ocna, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• administrator I – Compartiment Administrare Piaţa Agroalimentară, Obor Săptămânal
• inspector de specialitate, grad II – Serviciul Administrativ întreţinere – Compartiment spaţiu locativ coordonare asociaţii de proprietari
• referent debutant – Biroul turism, evenimente publice – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică
• şofer I – Serviciul administrativ întreţinere – Compartiment monitorizare utilităţi publice, semnalizare rutieră, licenţe de traseu şi înregistrare mijloace de transport.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Continuare >>>

Minivacanță pentru bugetari. Anunț de la Guvern: 23 ianuarie, zi liberă

Bugetarii vor avea parte, peste doar câteva zile, de prima minivacanță din acest an, anunțul fiind făcut miercuri în ședința de Guvern.

 Potrivit anunțului făcut de către premierul Sorin Grindeanu, bugetarii vor fi liberi luni, 23 ianuarie. Măsura vine pentru a uni weekendul 21-22 cu ziua liberă de 24 ianuarie, când se sărbătorește Unirea Principatelor Române.

Astfel, angajații românii vor avea patru zile libere, adică weekend-ul 21 – 22 ianuarie și zilele de 23 și 24 ianuarie.

Începând de anul acesta, 24 ianuarie, când se sărbătorește Unirea Principatelor Române, este zi liberă nelucrătoare pentru toți românii.

Relatii externe. Acord de cooperare si de înfrățire între municipiul Edinet, Republica Moldova si orasul Tîrgu Ocna

Foto: Tv Kit Onesti

Dubla sărbătoare in municipiul Edinet, Republica Moldova unde de ziua hramului Sf Vasile cel Mare au fost prezente doua delegații din județul Bacau respectiv orașul stațiune Tg Ocna si municipiul Onesti, alături de o delegație din zona metropolitana Botoșani si din Lipoveț regiunea Vinița Ucraina unde s-au semnat acordurile de cooperare si de înfrățire.

Momentul a fost unul solemn căci la eveniment au fost prezenți membrii ai guvernului Republicii Moldova, ai parlamentului, diplomați, dar si președintele Raionului Edinet, Iurii Garas. Este vorba de Mihail Baciu, consulul general al României la Balti si de consulul Ucrainei in timp ce binecuvântarea a dat-o Nicodim, episcopul de Edinet si Briceni. De altfel au fost parcurși o serie de pași intermediari de vizite reciproce si colaborări ce au condus la semnarea protocoalelor de înfrățire.

Practic s-au pus bazelor unor colaborări culturale economice si sociale. Primarul municipiului Edinet, Constantin Cojocari, primarul orașului Tg Ocna, Stefan Silochi, primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc si primarul orașului Lipovet, Nicolai Grusco ne-au asigurat ca de acum înainte exista premisele demarării unor proiecte comune transfrontaliere.

Continuare >>>

Vizita arhiereasca la sediul Primariei Tirgu Ocna

Angajari

Ne marim echipa!
Birou de proiectare, cu sediu in Tirgu Ocna, angajeaza asistent manager. Se cer abilitati de comunicare si relationare, seriozitate, dorinta de perfectionare, cunostinte in utilizarea programelor Microsoft Office, permis de conducere cat. B. Cunostinte in utilizarea programelor de proiectare AutoCAD si ArchiCAD reprezinta avantaj. Relatii la 0747.162.235, CV-urile se depun la riseproiect@gmail.com